Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60509
Title: Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі
Other Titles: Analysis of the Efficiency Parameters of Transport and Forwarding Service Process in the Macrologistics System
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Новальська, Надія Іванівна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Razumova, Kateryna Mykolayvna
Novalska, Nadiia Ivanivna
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Keywords: транспорт
ефективність
обслуговування
логістика
transport
service
efficiency
logistics
Issue Date: 27-Apr-2023
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Разумова К.М., Новальська Н.І., Клименко В.В. Аналіз параметрів ефективності процесу транспортно-експедиторського обслуговування в макрологістичній системі // Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту: ХІ міжн. наук.-техн. конф., 13-14 квітня 2023. Вінниця, 2023. С. 284-287.
Abstract: Розглянуто макрологістичну систему як складну, динамічну, інтегровану та економічну систему, що забезпечує в єдиному процесі управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками її учасників. Визначено роль транспортно-експедиційного обслуговування в забезпеченні ефективності руху матеріального потоку в макрологістичній системі. Розглянуто різноманітні підходи та критерії оцінки ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування.
The macro-logistics system is considered as a complex, dynamic, integrated and economic system that ensures the management of material, financial and information flows of its participants in a single process. The role of transport and forwarding service in ensuring the efficiency of material flow movement in the macro-logistics system is determined. Various approaches and criteria for evaluating the efficiency of the transport and forwarding service process are considered
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60509
ISBN: 978-966-641-929-6
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.