Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60515
Title: Освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми" (192)
Authors: Чернишова, Оксана Сергіївна
Дубик, Олександр Миколайович
Талах, Світлана Михайлівна
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Казбан, Марія Богданівна
Keywords: бакалавр
автомобільні дороги
аеродроми
будівництво
проєктування
бакалавр
Issue Date: May-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Ціль навчання - формування особистості фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інженерного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії, який володіє сучасними комп’ютерними технологіями проєктування, знаннями й уміннями будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів. Підготовка бакалаврів із широким доступом до працевлаштування. Ціль освітньої програми полягає у визначенні знань, вмінь та навичок, а також освітніх компонент, методики навчання і програмних результатів навчання, що у сукупності формують системні професійні компетентності для проєктування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів задля гідного внеску у розвиток суспільства на національному та міжнародному рівнях через генерацію нових знань та інноваційних ідей на основі інтеграції та інтернаціоналізації освіти, досліджень і практики.
Description: Освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 Архітектура та будівництво.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60515
Appears in Collections:Бакалавр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-opp-bak-iat-ada-2023.pdfосвітньо-професійна програма1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.