Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60522
Title: Розвиток транспортно-логістичних компаній на шляху до системних інтеграторів
Other Titles: Development of Transport and Logistics Companies on the Way to System Integrators
Authors: Новальська, Надія Іванівна
Клименко, Вікторія Вікторівна
Novalska, Nadiia Ivanivna
Klymenko, Viktoriia Viktorivna
Keywords: ефективність
обслуговування
посередник
аутсорсинг
efficiency
service
intermediary
outsourcing
Issue Date: 23-Mar-2023
Publisher: Придніпровський інститут МАУП
Citation: Новальська Н.І., Клименко В.В. Розвиток транспортно-логістичних компаній на шляху до системних інтеграторів // Актуальні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних глобальних викликів: І міжн. наук.-практ. конф., 23 березня 2023. Кременчук, 2023. С. 263-264.
Abstract: Найбільшу економічну ефективність забезпечує інтегроване логістичне обслуговування, у якому логістичний посередник надає в комплексі різноманітні логістичні послуги з просування та сервісного обслуговування товароматеріальних потоків. В умовах розвиненої економіки серед різноманітних форм інтеграції партнерської взаємодії та відносин можна виділити такий вид партнерських стосунків як бізнес-альянси, які характеризуються найбільш вдалим інфраструктурним ефектом. В Україні ринок транспортно-логістичних послуг відзначається становленням 3PL та 4PL операційної діяльності, передачею торговельними та промисловими підприємствами логістичних функцій на аутсорсинг.
The greatest economic efficiency is provided by integrated logistics service, in which the logistics intermediary provides a variety of logistics services for the promotion of material flows in a complex. In the conditions of a developed economy, among the various forms of integration of partner interaction and relations, it is possible to single out such a type of partnership as business alliances, which are characterized by the most successful infrastructural effect. In Ukraine, the market of transport and logistics services is characterized by the emergence of 3PL and 4PL operational activities, the outsourcing of logistics functions by trade and industrial enterprises.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60522
ISBN: 978-966-641-929-6
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ.pdf176.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.