Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60529
Title: Гендерні ролі жінки під час війни
Other Titles: Gender roles of women during the war
Authors: Мельникова-Курганова, Олена Сергіївна
Melnykova-Kurhanova, Olena
Keywords: гендерна роль
гендерний стереотип
соціальні медіа
публіцистичний образ
gender role
gender stereotype
social media
image of writing of current affairs
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мельникова-Курганова О.С. Гендерні ролі жінки під час війни // матеріали Другого науково-методологічного семінару «Права людини: відображення у медіапросторі», Київ, НАУ: 2023. С.113-115
Abstract: Гендерні ролі жінок розглянуто в контексті повномасштабної російсько-української війни на прикладі матеріалів українських сайтів на ґендерну тематику.
Gender roles of women are analyzed in the context of the full-scale Russian-Ukrainian war on the example of Ukrainian websites on gender issues.
Description: Список літератури: 1. Ґендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей /за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2013. 216 с. 2. Бутиріна М.В. До питання впливу ЗМК на стереотипи масової свідомості. Наукові записки інституту журналістики. Т. 25. Київ: Інститут журналістики КНУ Тараса Шевченка, 2006. С. 40-44. 3. Мельникова О.С. Висвітлення ґендерної тематики у ЗМІ: «зради» і «перемоги». Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій. Київ: Інститут журналістики КНУ Тараса Шевченка, 2018. С. 182-189. 4. Suprun, V., Volovenko, I., Radionova, T., Muratova, O., Lakhach, T., & Melnykova-Kurhanova, O. (2022). Gender Stereotypes in Ukrainian Mass Media and Media Educational Tools to Contain Them. Postmodern Openings, 13(1), 372-387. https://doi.org/10.18662/po/13.1/402. 5. Дівоче медіа. URL: https://divoche.media (дата звернення: 01.02.2023). 6. Повага: компанія проти сексизму. URL: https://povaha.org.ua (дата звернення: 01.02.2023). 7. Жінки на війні. Ukraїner. URL: https://ukrainer.net/thread/viyna/yak-ne-my (дата звернення: 01.02.2023). 8. Досвіди війни. Ґендер в деталях. URL: https://ukrainer.net/thread/viyna/yak-ne-my (дата звернення: 01.02.2023).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60529
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
семінар-ТЕЗИ-2022-2023 права людини.pdfarticle687.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.