Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60893
Title: Система електропостачання офісного центру
Authors: Баришніков, Дмитро Сергійович
Keywords: Кваліфікаційна робота
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ
АВТОИМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ
РОЗПОДІЛЬЧА УСТАНОВКА
ВИСОКА НАПРУГА
НИЗЬКА НАПРУГА
Issue Date: Jan-2021
Abstract: Пояснювальна записка до дипломної роботи «Система електропостачання офісного центру»: 100 сторінок, 22 рисунки, 16 таблиць, 12 використаних джерел. Об’єкт дослідження – будівля офісного центру. Предмет дослідження – система електропостачання офісного центру. Мета дипломної роботи – розробити проект електропостачання споруди цивільного призначення з використанням сучасного електротехнічного обладнання, використовуючи спеціалізована програмне забезпечення. В дипломному проекті розглянуті поетапні кроки проектування системи електропостачання офісного центру. У першому розділі викладені загальні вимоги до проектування систем електропостачання громадської будівлі, указано, як організовується процес проектування, розглянуті вимоги, що пред’являються до проектної та робочої документації. У другому розділі розглядаються перші етапи проектування системи електропостачання. У розділі виконується розрахунок електричних навантажень офісного центру та вибір силових трансформаторів. У третьому розділі проводиться розрахунок та вибір пристроїв РП 10 кВ. За результатом розрахунків та визначення вимог до РП 10 кВ складається схема та вибирається відповідне обладнання. У четвертому розділі висвітлений завершальний етап проектування системи електропостачання. В даному розділі проведені всі розрахунки, які відносяться до мереж низької напруги (НН). На основі цих розрахунків та техніко-економічного аналізу вибране відповідне електротехнічне обладнання. Результатом виконання всіх пунктів даного розділу є розробка схеми систем електропостачання і розподілення НН, плани розташування обладнання та будівельно-конструкційні рішення. 6 В п’ятому та шостому розділах було присвячено увагу до охорони праці та охорони навколишнього середовища, вимоги та заходи щодо охорони праці та захисту навколишнього середовища.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: к.т.н., доц. Сірий Дмитро Терентійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60893
Appears in Collections:АКФ Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Баришніков.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.