Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60908
Title: Особливості соціальної роботи з багатодітними сім’ями
Authors: Слєпцова, Анастасія Миколаївна
Keywords: дипломна робота
сім’я
багатодітна сім’я
сімейна соціальна робота
технології соціальної роботи з сім’ями
соціальний працівник
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Слєпцова А.М. Особливості соціальної роботи з багатодітними сім’ями. – Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Соціальна робота». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 57 с.
Abstract: Сім'я як основна одиниця суспільства має велике значення для фізичного, емоційного та соціального розвитку її членів. У сім'ях можуть виникати різні проблеми, такі як бідність, насилля, розлади, залежності, дитячі проблеми тощо, що можуть негативно впливати на їхнє функціонування та добробут. Загальний контекст соціальної роботи та її значення для підтримки сімей полягають у створенні умов для зміцнення родинного благополуччя, захисту прав та інтересів сімей, розвитку дітей та створенні сприятливих умов для їхнього виховання та розвитку. Щодо сімейної соціальної роботи, то акцент робиться на наданні допомоги сім'ям у вирішенні різних проблем та підтримці їхнього функціонування та розвитку. Ефективними є різні інтервенційні стратегії, які спрямовані на попередження соціальних проблем, забезпечення безпеки та добробуту сімей, розв'язання кризових ситуацій, реабілітацію сімей, що пережили насильство, та забезпечення доступу до різних форм підтримки та послуг. Доведено, що соціальні працівники сприяють створенню простору для позитивних змін у сімейному середовищі, підтримують батьківські компетенції, сприяють розвитку ресурсів та здатностей сімей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарії університету». Дипломна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій Савельчук Ірина Борисівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60908
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2023_231_Слєпцова.pdf781.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.