Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61158
Title: Intelligent on-Board Forest Fire Search System
Other Titles: Інтелектуальна бортова система пошуку лісових пожеж
Authors: Sineglazov, V. M.
Синєглазов, Віктор Михайлович
Komapov, A. A.
Комаров, Анатолій Анатолійович
Keywords: fire detection
convolutional neural networks
unmanned aerial vehicles
YOLO
R-CNN
single shot MultiBox detector
classifire
виявлення пожежі
згорткові нейронні мережі
безпілотні літальні апарати
YOLO
R-CNN
одиночний детектор MultiBox
класифікатор
Issue Date: 27-Dec-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Intelligent on-Board Forest Fire Search System / V. M. Sineglazov, A. A. Komapov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2022. – No 4(74). – pp. 9–17.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№4(74)
Abstract: The paper analyzes the situation with forest fires in Ukraine. It is shown that the situation is deteriorating every year. For forest fire monitoring it is substantiated the need of the integrated use of data from satellites and unmanned aerial vehicles. It has been shown that early detection of a fire before it becomes a disaster is critical to preventing catastrophic fires and saving lives and property. A fire detection approach based on the use of computer vision methods that can work with a non-stationary camera installed on board the unmanned aerial vehicle is substantiated. An approach for detecting a "spot" of fire using convolutional neural networks is proposed. In our task of detecting a forest fire using an unmanned aerial vehicle, tracking based on detection is chosen as the model initialization method, when objects are first detected using the detection method and then linked into tracks (association). The Yolov4-tiny architecture was chosen as the architecture of the neural network detector, which provides high accuracy and speed of binary classification.
У роботі аналізується ситуація з лісовими пожежами в Україні. Показано, що з кожним роком ситуація погіршується. Для моніторингу лісових пожеж обґрунтовано необхідність комплексного використання даних із супутників та безпілотних літальних апаратів. Доведено, що раннє виявлення пожежі, перш ніж вона стане лихом, має вирішальне значення для запобігання катастрофічним пожежам і порятунку життів і майна. Обґрунтовано підхід до виявлення пожеж на основі використання методів комп’ютерного зору, які можуть працювати з нестаціонарною камерою, встановленою на борту безпілотного літального апарату. Запропоновано підхід для виявлення «плями» пожежі за допомогою згорткових нейронних мереж. У нашій задачі виявлення лісової пожежі безпілотним літальним апаратом в якості методу ініціалізації моделі обрано відстеження на основі виявлення, коли об’єкти спочатку виявляються методом виявлення, а потім зв’язуються в треки (асоціації). В якості архітектури нейромережевого детектора обрано архітектуру Yolov4-tiny, яка забезпечує високу точність і швидкість бінарної класифікації.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 8 від 20 грудня 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61158
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfНаукова стаття783.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.