Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61242
Title: Desing of Intelligent Interface
Other Titles: Побудова інтелектуального інтерфейсу
Authors: Sineglazov, V. M.
Синєглазов, Віктор Михайлович
Dynikov, D. А.
Диніков, Даніїл Анатолійович
Keywords: intelligent interface
vehicles
sensor
processor
software
passenger safety
route optimization
інтелектуальний інтерфейс
транспортні засоби
сенсор
процесор
програмне забезпечення
безпека пасажирів
оптимізація маршруту
Issue Date: 27-Mar-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Desing of Intelligent Interface / V. M. Sineglazov, D. А. Dynikov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 1(75). – pp. 17–21.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(75)
Електроніка та системи управління;№1(75)
Abstract: This work is devoted to the principles of building intelligent interfaces, which are a set of technologies and tools that allow for automated control of a vehicle, monitoring the state of the driver and passengers, as well as optimizing the route and travel planning. The need to develop interfaces that can exchange information with other vehicles and smart infrastructure has been identified. The paper classifies different types of interfaces and analyzes their composition. The structure of the intelligent interface is defined, which includes: sensors, processor, software, user interface, actuators. The analysis of existing intellectual interfaces is made. The list of stages of creating intelligent interfaces is given. It is shown that in the future, intelligent interfaces will be more personalized, interactive and adaptive, as well as provide safety and reduce driver distraction.
Ця робота присвячена принципам побудови інтелектуальних інтерфейсів, що являють собою сукупність технологій та інструментів, які дозволяють забезпечити автоматизоване керування транспортним засобом моніторингом стану водія та пасажирів, а також оптимізацію маршруту та планування подорожі. Визначено потребу у розробці інтерфейсів, які можуть обмінюватися інформацією з іншими транспортними засобами та «розумною» інфраструктурою. У роботі проведено класифікацію різних видів інтерфейсів, а також проаналізовано їх склад. Визначено структуру інтелектуального інтерфейсу, що включає: сенсори, процесор, програмне забезпечення, інтерфейс користувача, актуатори. Здійснено аналіз існуючих інтелектуальних інтерфейсів. Наведено перелік етапів створення інтелектуальних інтерфейсів. Показано, що в бідному інтелектуальні інтерфейси будуть більш персоналізованими, інтерактивними та адаптивними, а також забезпечать безпеку та зменшення відволікання водіїв.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 22 березня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61242
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdfНаукова стаття1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.