Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61252
Title: Modification of Semi-supervised Algorithm Based on Gaussian Random Fields and Harmonic Functions
Other Titles: Модифікація алгоритму напівкерованого навчання на основі випадкових гаусівських полів та гармонічних функцій
Authors: Sineglazov, V. M.
Синєглазов, Віктор Михайлович
Chumachenko, O. I.
Чумаченко, Олена Іллівна
Lesohorskyi, K. S.
Лесогорський, Кирило Сергійович
Keywords: machine learning
semi-supervised learning
label propagation
Gaussian random fields
k nearest neighbors
harmonic functions
машинне навчання
напівкероване навчання
поширення мітки
Гауссові випадкові поля
k найближчих сусідів
гармонічні функції
Issue Date: 27-Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Comparative Modification of Semi-supervised Algorithm Based on Gaussian Random Fields and Harmonic Functions / V. M. Sineglazov, Lesohorskyi K. S., Chumachenko O. I. // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 2(76). – pp. 28–34.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(76)
Електроніка та системи управління;№2(76)
Abstract: In this paper we propose an improvement for a semi-supervised learning algorithm based on Gaussian random fields and harmonic functions. Semi-supervised learning based on Gaussian random fields and harmonic functions is a graph-based semi-supervised learning method that uses data point similarity to connect unlabeled data points with labeled data points, thus achieving label propagation. The proposed improvement concerns the way of determining similarity between two points by using a hybrid RBF-kNN kernel. This improvement makes the algorithm more resilient to noise and makes label propagation more locality-aware. The proposed improvement was tested on five synthetic datasets. Results indicate that there is no improvement for datasets with big margin between classes, however in datasets with low margin proposed approach with hybrid kernel outperforms existing algorithms with a simple kernel.
У статті запропоновано вдосконалення алгоритму напівкерованого навчання, заснованого на гауссових випадкових полях і гармонічних функціях. Напівкероване навчання на основі гаусових випадкових полів і гармонійних функцій – це метод напівкерованого навчання на основі графів, який використовує подібність точок даних для з’єднання немаркованих точок даних із позначеними точками даних, таким чином досягаючи розповсюдження міток. Запропоноване вдосконалення стосується способу визначення подібності між двома точками за допомогою гібридного ядра RBF-kNN. Це вдосконалення робить алгоритм більш стійким до шуму та покращує розповсюдження міток з урахуванням локальності. Запропоноване вдосконалення перевірено на п’яти синтетичних наборах даних. Результати вказують на відсутність покращень для наборів даних із великим запасом між класами, однак у наборах даних із низьким запасом запропонований підхід із гібридним ядром перевершує існуючі алгоритми з простим ядром.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 6 від 15 червня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61252
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdfНаукова стаття1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.