Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61253
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSineglazov, V. M.-
dc.contributor.authorСинєглазов, Віктор Михайлович-
dc.contributor.authorChynnyk, P. A.-
dc.contributor.authorЧинник, Петро Анатолійович-
dc.date.accessioned2023-10-19T12:21:58Z-
dc.date.available2023-10-19T12:21:58Z-
dc.date.issued2023-06-27-
dc.identifier.citationSineglazov V. M. Quantum Convolution Neural Network / V. M. Sineglazov, P. A. Chynnyk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 2(76). – pp. 40–45.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61253-
dc.descriptionНауковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 6 від 15 червня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractIn this work, quantum convolutional neural networks are considered in the task of recognizing handwritten digits. A proprietary quantum scheme for the convolutional layer of a quantum convolutional neural network is proposed. A proprietary quantum scheme for the pooling layer of a quantum convolutional neural network is proposed. The results of learning quantum convolutional neural networks are analyzed. The built models were compared and the best one was selected based on the accuracy, recall, precision and f1-score metrics. A comparative analysis was made with the classic convolutional neural network based on accuracy, recall, precision and f1-score metrics. The object of the study is the task of recognizing numbers. The subject of research is convolutional neural network, quantum convolutional neural network. The result of this work can be applied in the further research of quantum computing in the tasks of artificial intelligence.uk_UA
dc.description.abstractУ даній роботі розглянуто квантові згорткові нейронні мережі в задачі розпізнавання рукописних цифр. Запропоновано власну квантову схему для згорткового шару квантової згорткової нейронної мережі. Запропоновано власну квантову схему для пулінг шару квантової згорткової нейронної мережі. Проаналізовані результати навчання квантових згорткових нейронних мереж. Проведено порівняння побудованих моделей та вибрано найкращу за метриками accuracy, recall, precision і f1-score. Зроблено порівняльний аналіз з класичною згортковою нейроною мережею за метриками accuracy, recall, precision і f1-score. Об’єктом дослідження є задача розпізнавання цифр. Предмет дослідження – згорткова нейромережа, квантова згорткова нейромережа. Результат даної роботи можна застосувати у подальшому дослідженні квантових обчислень у задачах штучного інтелекту.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№2(76)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№2(76)-
dc.subjectquantum computeruk_UA
dc.subjectquantum method of support vectorsuk_UA
dc.subjectquantum convolutional neural networkuk_UA
dc.subjectquantum computinguk_UA
dc.subjectclassificationuk_UA
dc.subjectmachine learninguk_UA
dc.subjectквантовий комп’ютерuk_UA
dc.subjectквантовий метод опорних векторівuk_UA
dc.subjectквантова згорткова нейромережаuk_UA
dc.subjectквантові обчисленняuk_UA
dc.subjectкласифікаціяuk_UA
dc.subjectмашинне навчанняuk_UA
dc.titleQuantum Convolution Neural Networkuk_UA
dc.title.alternativeКвантова згорткова нейронна мережаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc004.885.5(045)uk_UA
dc.subject.udcDOI:10.18372/1990-5548.76.17667uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfНаукова стаття1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.