Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61496
Title: Competitive strategy aviation sector on the way to the EU
Other Titles: Конкурентна стратегія авіаційної галузі на шляху до ЄС
Authors: Danilova, Elvira
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Олексіївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Катерина Миколаївна
Keywords: european integration
європейська інтеграція
european integration processes
євроінтеграційні процеси
aviation strategy
авіаційна стратегія
european business
європейський бізнес
European Union
Європейський Союз
international aviation
міжнародна авіація
Issue Date: 28-Oct-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Razumova К., Danilova E., Novak V. Competitive strategy aviation sector on the way to the EU // Сучасні проблеми менеджменту: Матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції - м. Київ, 28 жовтня 2022 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2022. С. 34-35
Abstract: Aviation has been proven to be a strong driver of economic growth, jobs, trade and mobility for the European Union. It plays a crucial role in the EU economy and strengthens its global leadership position. It is proved that an aviation strategy is necessary for the European aviation sector to be competitive and reap the benefits of a rapidly changing and developed global economy.
Доведено, що авіація є потужним рушієм економічного зростання, робочих місць, торгівлі та мобільності для Європейського Союзу. Він відіграє вирішальну роль в економіці ЄС і зміцнює його світові лідерські позиції. Доведено, що авіаційна стратегія необхідна для того, щоб європейський авіаційний сектор був конкурентоспроможним і отримував переваги розвинутої глобальної економіки, яка швидко змінюється.
Description: 1. Транспортна політика ЄС: Навчальний посібник : практикум. О. Кириленко, О. Паливода, К. Разумова, І. Зарубінська, В. Новак, Л. Литвиненко, І. Гращенко – К.:Кондор-Видавництво, 2021. – 182 с. 2. Транспортна політика Європейського Союзу і України: Навчальний посібник / О.М. Кириленко, В.О. Новак, К.М. Разумова, І.Б. Зарубінська, Т.Л. Мостенська, О.А. Сьомін – К.:Кондор-Видавництво, 2021. – 60 с. 3. EU Transport Policy Strategies: Tutorial for training. L. Lytvynenko, V. Novak, O. Kyrylenko. Кyiv: Publishing House “Condor”, 2021. 63 p. 4. Kyrylenko O., Novak V. , K. Razumova, E. Danilova. Features of the development of the transport system of Ukraine on the way to European integration. Collective monograph. MODERN ASPECTS OF SCIENCE. 10- th volume of the international collective monograph. 6. International Economics. Czech Republic . – 2021, 437p., P.205215. 5. Razumova К., Kyrylenko O., Zarubinska I., Novak V. , Guryna G., Ways of realization Ukraine's transport system to the ЕU. Collective monograph. MODERN ASPECTS OF SCIENCE. 11-th volume of the international collective monograph. 6. International Economics. Czech Republic . – 2021, 437p., P.151-160.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61496
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 18 МНПК 2022_34-35.pdfтези737.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.