Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61519
Title: Поєднання інтересів суспільства, підприємств та споживача як результат соціалізації маркетингової діяльності.
Other Titles: The combination of the interests of society, enterprises and consumers as a result of the socialization of marketing activities.
Authors: Мостенська, Тетяна Генадіївна
Mostenska, Tatyana
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Mostenska, Tatyana
Данілова, Ельвіра Ігорівна
Danilova, Elvira
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Keywords: соціально-відповідальний маркетинг
socially responsible marketing
соціально-етичний маркетинг
social and ethical marketing
попит
demand
пропозиція
offer
ринок продовольства
food market
соціальна відповідальність бізнесу
social responsibility of business
Issue Date: 25-Nov-2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Мостенська Т. Г., Т. Л. Мостенська, Новак В. О., Данілова Е. І. Поєднання інтересів суспільства, підприємств та споживача як результат соціалізації маркетингової діяльності // Ефективна економіка. - Д.: ДДАЕУ, 2021. - № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9543
Series/Report no.: Ефективна економіка;№ 11, 2021
Abstract: В статті розглянуто концепції соціально-етичного та соціально-відповідального маркетингу, що забезпечують соціалізацію діяльності підприємств. Соціалізація діяльності підприємств в останні роки виступає як реакція підприємств на підсилення значущості соціальної та екологічної складової при реалізації стратегічних планів. Маркетингова діяльність може стати зв’язуючою ланкою для забезпечення ефективності взаємодії виробників, суспільства та споживачів. Соціально орієнтований маркетинг спрямовує стратегічний розвиток підприємств на підвищення якості суспільного розвитку при врахуванні індивідуальних потреб споживачів. Таким чином, метою соціалізації маркетингової діяльності є збільшення прибутку за рахунок задоволення потреб цільових сегментів, без шкоди для суспільства в цілому. Особлива роль у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу за результати діяльності покладена на підприємства з виробництва харчових продуктів. Пропозиція харчових продуктів має характеризуватись доступністю та безпечністю, сприяти зниженню соціальної напруги в умовах обмеженості покупної спроможності населення.
В статті розглянуто концепції соціально-етичного та соціально-відповідального маркетингу, що забезпечують соціалізацію діяльності підприємств. Соціалізація діяльності підприємств в останні роки виступає як реакція підприємств на підсилення значущості соціальної та екологічної складової при реалізації стратегічних планів. Маркетингова діяльність може стати зв’язуючою ланкою для забезпечення ефективності взаємодії виробників, суспільства та споживачів. Соціально орієнтований маркетинг спрямовує стратегічний розвиток підприємств на підвищення якості суспільного розвитку при врахуванні індивідуальних потреб споживачів. Таким чином, метою соціалізації маркетингової діяльності є збільшення прибутку за рахунок задоволення потреб цільових сегментів, без шкоди для суспільства в цілому. Особлива роль у підвищенні соціальної відповідальності бізнесу за результати діяльності покладена на підприємства з виробництва харчових продуктів. Пропозиція харчових продуктів має характеризуватись доступністю та безпечністю, сприяти зниженню соціальної напруги в умовах обмеженості покупної спроможності населення.
Description: 1. Landler M. Suddenly, green marketers are seeing red flags. Business Week. 1991, 25 February. 1991. Р. 7486. 2. Donovan R., Henley N. Ethical issues in social marketing. In Principles and Practice of Social Marketing: An International Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Р. 195-216. 3. Murphy J.H., Kenneth C.A. Accreditation of Marketing Researchers. Marketing. Chicago: AMA, 1976. Р. 260–265. 4. Савельєв Є.В., Чеботар С.І., Штефанич Д.А. та ін. Новітній маркетинг : навч. посіб. / за ред. Є.В. Савельєва. Київ : Знання, 2008. 420 с. 5. Laczniak R.G., Murphy P. Normative Perspectives for Ethical and Socially Responsible Marketing. Journal of Macromarketing, 2006. Vol. 26, No. 2. (December).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61519
DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.84
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зб Категорії Б.pdfстаття337.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.