Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61520
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Стратегічний менеджмент корпорацій»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Strategic management of corporations"
Authors: Колесник, Максим Віталійович
Kolesnik, Maksim
Keywords: корпоративна культура
corporate culture
стратегічні можливості корпорації
strategic capabilities of the corporation
стратегічні цілі
strategic goals
соціальна відповідальність корпорації
corporate social responsibility
функціонування інтегрованих структур
functioning of integrated structures
засади корпоративного управління
principles of corporate governance
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна полягає у формуванні в майбутніх спеціалістів знань із управління корпораціями як особливими організаційними формами сучасного бізнесу з урахуванням тенденцій глобалізації та інтеграції економічних відносин.
This discipline consists in the formation in future specialists of knowledge on the management of corporations as special organizational forms of modern business, taking into account the trends of globalization and integration of economic relations.
Description: Спеціальність 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61520
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_СМК_Т.pdfтести172.35 kBAdobe PDFView/Open
05_СМК_СРС.pdfсамостійна робота277 kBAdobe PDFView/Open
04_СМК_МР_КРз.pdfконтрольна робота295.21 kBAdobe PDFView/Open
03_СМК_МР_ПЗ.pdfпрактичні завдання260.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.