Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61547
Title: The problem of personnel training in Ukraine during the war
Other Titles: Проблема підготовки кадрів в Україні під час війни
Authors: Tkachenko, Anastasia
Katerna, Olga
Ткаченко, Анастасія
Катерна, Ольга
Keywords: education
training
personnel
distance
problem
освіта
навчання
кадри
дистанція
проблема
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Tkachenko A., Katerna O. The problem of personnel training in Ukraine during the war // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 121-123.
Abstract: The military conflict led to a significant loss of human potential. Its formation, development and preservation are hindered by other unfavorable factors, among which it is necessary to note the stressful state of many Ukrainians in connection with military operations, the lack of investment in human capital, a decrease in wages, restrictions on the activities of Ukrainian companies or a complete stoppage of their work. However, despite this, there is a positive change in the characteristics of human capital, to which national self-identity, patriotism and digital competence have been added.
Військовий конфлікт призвів до значних втрат людського потенціалу. Його формуванню, розвитку та збереженню перешкоджають інші несприятливі фактори, серед яких варто відзначити стресовий стан багатьох українців у зв'язку з військовими діями, відсутність інвестицій у людський капітал, зниження заробітної плати, обмеження діяльності українських компаній або повну зупинку їх роботи. Однак, незважаючи на це, спостерігається позитивна зміна характеристик людського капіталу, до яких додалися національна самоідентифікація, патріотизм та цифрова компетентність.
Description: 1. Дашко І. М., Крилов Д. В., Сєрова В. Ю. Сучасні системи управління персоналом. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. Вип. 4(52). С. 121-128. 2. Терон І. В. Внутрішній ринок праці: напрями змін у нестабільній економіці України.Вісник Хмельницького національного університету. 2020. No 3. С. 234– 238. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-415. 3. Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) Ринок праці в умовах війни: тенденції та перспективи. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari- ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy(дата звернення 13.09.2023). 4. Державна служба зайнятості. Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби у 2022 року. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61547
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26. Tkachenko A., Katerna O.pdfТкаченко, Катерна54.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.