Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61571
Title: Ощадні технології в організації логістичних процесів
Other Titles: Saving technologies in the organization of logistics processes
Authors: Давиденко, Володимир Вадимович
Davydenko, Volodymyr
Джафаров, Еміль Яшарович
Jafarov, Emil
Думик, Даніїл Сергійович
Dumyk, Daniil
Keywords: ощадні технології
логістика
управління
управління процесами
lean technologies
logistics
management
process management
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Давиденко В.В., Джафаров Е.Я., Думик Д.С. Ощадні технології в організації логістичних процесів // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 180-184.
Abstract: У цілому ця стаття спрямована на висвітлення актуальності новітніх технології в логістиці, що дозволяють підприємствам забезпечити більш ефективну організацію логістичних процесів і скоротити витрати на їх реалізацію. Зокрема, впровадження на підприємствах зелених технологій, які допомагають зменшити негативний вплив виробництва на навколишнє середовище.
In general, this article is aimed at highlighting the relevance of the latest technologies in logistics, allowing enterprises to ensure a more efficient organization of logistics processes and reduce the costs of their implementation. In particular, the introduction of green technologies at enterprises that help reduce the negative impact of production on the environment.
Description: 1. Максименко О.В. Система управління логістичними ризиками на підприємстві: монографія / О.В. Максименко, В.В. Вірченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 190 с. 2. Мініна І.В. Організаційні засади логістики: навч. посіб. / І.В. Мініна. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 368 с. 3. Герасимчук, Н.М. Логістика: підручник для вищих навчальних закладів / Н.М. Герасимчук. – Київ: Знання-Прес, 2018. – 496 с. 4. Мельник, А. Логістика: підручник / А. Мельник. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 320 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61571
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41. Давиденко В.В., Джафаров Е.Я., Думик Д.С..pdfДавиденко В.В., Джафаров Е.Я., Думик Д.С140.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.