Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61575
Title: Технології блокчейну в авіаційній галузі
Other Titles: Blockchain technologies in the aviation industry
Authors: Давиденко, Володимир Вадимович
Davydenko, Volodymyr
Марченко, Юлія Петрівна
Marchenko, Julia
Алексенко, Діана Сергіївна
Aleksenko, Diana
Keywords: блокчейн
логістика
авіація
управління процесами
blockchain
logistics
aviation
process management
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Давиденко В.В., Марченко Ю.П., Алексенко Д.С. Технології блокчейну в авіаційній галузі // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 185-189.
Abstract: Блокчейн і штучний інтелект мають величезний потенціал для застосування в авіаційній промисловості для підвищення безпеки та ефективності авіаційних процесів. Але для того, щоб ці технології поширилися в авіації, необхідно створювати єдині стандарти та інвестувати в розвиток технологій.
Blockchain and artificial intelligence have huge potential for applications in the aviation industry to improve the safety and efficiency of aviation processes. However, in order for these technologies to spread in aviation, it is necessary to create common standards and invest in the development of technologies.
Description: 1. Артамонова Н.О., Лерантович Е.Д. Технологія блокчейн як об’єкт промислової власності: характеристика патентної активності. Теорія і практика інтелектуальної власності 4/2018. URL: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2018/4_2018/8.pdf. 2. Антоненко В. М. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика: монографія; Центр фінанс.-екон. наук. дослідж. Полтава: Астрая, 2020. 240 с. 3. Борецька Н.П., Міщенко К.В. Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №20. С. 63-66.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61575
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42. Давиденко В.В., Марченко Ю.П., Алексенко Д.С..pdfДавиденко В.В., Марченко Ю.П., Алексенко Д.С.142.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.