Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61585
Title: Дослідження вимог ринку праці до сучасних фахівців в сфері логістики
Other Titles: Research of labor market requirements for modern logistics professionals
Authors: Андрійчук, Анастасія Олександрівна
Заєць, Богдана Богданівна
Новальська, Надія Іванівна
Andriychuk, Anastasia
Zayets, Bohdana
Novalska, Nadiia
Keywords: ринок
перевезення
логістичні послуги
управління
market
transportation
logistics services
management
Issue Date: 27-Oct-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Андрійчук А.О., Заєць Б.Б., Новальська Н.І. Дослідження вимог ринку праці до сучасних фахівців в сфері логістики // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: Збірник доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. С. 155-158.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню сучасних вимог, які висувають роботодавці до фахівців з логістики, та аналізу ринку праці. Виявлено основні характеристики ринку праці виявлено основні характеристики ринку праці в сучасних умовах. Визначено основні критерії відбору фахівців у сфері логістики розглянуто основні критерії відбору фахівців у сфері логістики.
The article is devoted to the study of modern requirements put forward by employers to specialists in logistics, and analysis of the labor market. The main characteristics of the labor market have been identified. The main criteria for selecting specialists in the field of logistics have been determined.
Description: 1. Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Осовський О. А. Проблеми управління персоналом підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7494 (дата звернення: 11.12.2021). 2. Підбір персоналу на транспортно-логістичному підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2022/98.pdf. 3. Динаміка попиту та пропозиції на ринку праці в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mil.ontu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2022/06/.pdf. 4. Планування ресурсів підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. 5. Система управління складом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. 6. Система управління транспортом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61585
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35. Андрійчук А.О., Заєць Б.Б., Новальська Н.І..pdfАндрійчук, Заєць, Новальська138.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.