Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61621
Title: Екосистемний підхід до відродження авіабудівної галузі України з орієнтацією на майбутнє
Authors: Бугайко, Дмитро Олександрович
Keywords: екосистемний підхід
авіабудівна галузь
відродження
стратегування
Issue Date: 2023
Publisher: Інститут економіки промисловості НАН України
Citation: Бугайко Д. О. Екосистемний підхід до відродження авіабудівної галузі України з орієнтацією на майбутнє // Вісник економічної науки України. - К.: ІЕП НАНУ, 2023. - № 1 (44). - С. 24-34.
Abstract: Кожна держава має власні конкурентні переваги на світовому ринку. Серед одної з основних переваг нашої країни є багаторічний досвід та потужна матеріальна база авіаційної індустрії. Україна входить до десяти країн, які мають повний цикл розроблення, серійного виробництва, експлуатації, технічного обслуговування авіаційної техніки, а також розгалужену систему підготовки та перепідготовки авіаційних фахівців. Отже, розвиток вітчизняного авіабудівної галузі є стратегічним пріоритетом розвитку країни. 11 листопада 2020 р. опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1412-р «Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки». Фактично уряд актуалізував положення Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року, введеної в дію Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 429-р та продовжив строки її реалізації до 2030 р. Мета Стратегії ‒ відновити стабільний розвиток галузі авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні. План заходів Стратегії передбачає модернізацію та виробництво пасажирських і транспортних літаків сімейства «Антонов», гвинтокрилів Міль, безпілотних літальних апаратів, імпортозаміщення комплектуючих. Комплексна реалізація Стратегії сприятиме технічному переоснащенню виробничих потужностей літакобудівних підприємств, створенню сучасних центрів базового технічного обслуговування, ремонту авіаційної техніки вітчизняного виробництва та сертифікації авіаційної техніки за міжнародними стандартами. Серед пріоритетів інноваційних заходів на ринку авіаперевезень запропоновано створення державної регіональної авіакомпанії та оснащення її парком літаків сімейства «Антонов» власного виробництва. Однак, на жаль, початок агресії з боку рф вніс принципові корективи у перспективи розвитку авіабудівної галузі. Фактично з першого дня війни підприємства галузі знаходяться під ударами ворога. Так фактично зоною бойових дій стала льотно-випробувальна станція ДП «Антонов» внаслідок чого руйнування та серйозне пошкодження зазнало багато зразків авіаційної техніки у тому числі неперевершений легендарний літак «Мрія». На жаль війна триває й досі, ворог продовжує спроби атак на об’єкти галузі, але і в таких умовах ми не повинні відмовитись від стратегування діяльності галузі не тільки у коротко та середньостроковому діапазоні, але й в вимірі довгострокового планування. За таких умов особливої актуальності набуває екосистемний підхід розвитку, який включає в себе розуміння еволюційного підходу щодо узгодження цілей, задач, інструментарію підприємств та організацій різної форми власності та напрямків діяльності. Звісно завдання такого масштабу вимагає стратегування на рівні національної економіки, так як майбутнє України — це майбутнє Європейської авіаційної держави.
Description: 1. Харазішвілі Ю. М., Бугайко Д. О., Ляшенко В. І. (2022). Сталий розвиток авіаційного транспорту Укра- їни: стратегічні сценарії та інституційний супровід:монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 276 с. 2. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1412-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1412-2020-%D1%80#Text. 3. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/126-2016-%D0%BF#Text. 5. Bugayko, D. O., Shevchenko, O. R., Perederii, N. M., Sokolova, N. P., Bugayko, D. D. Risk management of Ukrainian aviation transport post-war recovery and sustainable development. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2022. Vol. 16. Р. 6-22. URL: https://smart-scm.org/en/journal-16-2022/riskmanagement-of-ukrainian-aviation-transport-post-war-recovery-and-sustainable-development/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-16-1. 6. Tsuzuki, R. Development of automation and artificial intelligence technology for welding and inspection process in aircraft industry.Welding in the World, Le Soudage Dans Le Monde. 2021. Vol. 66 (8). Р. 105—116. DOI: https://doi.org/10.1007/s40194-021-01210-3. 7. Todd, D., & Simpson, J. (2019). The world aircraft industry. Routledge. 8. Lin W., Lu J., Zhu J., Xu L. Research on the Sustainable Development and Dynamic Capabilities of China’s Aircraft Leasing Industry Based on System Dynamics Theory. Sustainability. 2022. Vol. 14(3). Р. 1-19. DOI: https://doi.org/10.3390/su14031806. 9. Rawahi, S. H. A., Jamaluddin, Z. B., & Bhuiyan, A. B. The conceptual framework for the resources management attributes and aircraft maintenance efficiency in the aviation industries in Оman. International Journal of Accounting & Finance Review. 2020. Vol. 5(3). Р. 31-40. DOI: https://doi.org/10.46281/ijafr.v5i3.808. 10. Ho, T. S. G., Tang, Y. M., Tsang, K. Y., Tang,V., & Chau, K. Y. A blockchain-based system to enhance aircraft parts traceability and trackability for inventory management. Expert Systems with Applications. 2021. Vol. 179. Article 115101. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115101. 11. Pitchaimuthu, S., Thakkar, J. J., & Gopal, P. R. C. Modelling of risk factors for defence aircraft industry using interpretive structural modelling, interpretive ranking process and system dynamics. Measuring Business Excellence. 2019. Vol. 23. No. 3. P. 217-239. DOI: https://doi.org/10.1108/MBE-05-2018-0028. 12. Milambo, D., & Phiri, J. Aircraft spares supply chain management for the aviation industry in Zambia based on the supply chain operations reference (SCOR) model. Open Journal of Business and Management. 2019. Vol. 7(3). Р. 1183-1195. DOI: https://doi.org/10.4236/ ojbm.2019.73083. 13. Gallego-Garcнa, S., Gejo-Garcнa, J., & Garcнa-Garcнa, M. Development of a maintenance and spare parts distribution model for increasing aircraft efficiency. Applied Sciences. 2021. Vol. 11(3), 1333. DOI: https://doi.org/10.3390/app11031333. 14. Yadav, D. K., Kulkarni, A., & Yao, H. A Comparative Study of Managing a Project Using Traditional Management Techniques and a Critical Chain Project Management Methodology in Aircraft Maintenance Field. Journal of Transportation Technologies. 2022. Vol. 12(4). Р. 544-558. DOI: https://doi.org/ 10.4236/jtts.2022. 124032. 15. IСAO Global Aviation Safety Plan for 2023-2025. URL: https://www.icao.int/safety/GASP/Pages/Home.aspx. 16. Convention on International Civil Aviation (Doc 7300), signed in Chicago on December 7, 1944. SMS Manual. Doc 9859. Quarterly edition. ICAO, Montreal, 2019. 17. Annex 19 to the Convention on the International Civil Aviation Organization. Safety Management. URL:https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ICAOannex-19.pdf. 18. Global Air Navigation Plan (Doc 9750) ICAO,Montreal. 19. Aviation Benefits Report 2019, ICAO (Report based on material of ACI, CANSO, IATA, ICAO, ICCAIA, ATAG). URL: https://pdf4pro.com/amp/ view/aviation-benefits-report-2019-icao-67311c.html. 20. The European Aviation Safety Programme, EASA, the Member States, the European Commission, the Performance Review Body and Eurocontrol 2011. 21. European Plan for Aviation Safety. 12th ed. EPAS 2023-2025, EASA, 2022. 22. EUROCONTROL Long-Term Forecast Flight Movements 2008-2030. 23. Boeing Commercial Market Outlook 2019—2038. 24. Airbus Global Market Forecast/ Cities, Airorts&Aircraft, 2019—2038. 25. Про національну безпеку України: Закон Ук- раїни від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19. 26. Гелена Саврук (2019). Бізнес-екосистеми. Логіка ведення бізнесу, що дозволила Amazon перемогти Sony. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/biznes-korporaciy-i-lokalnih-kompaniy-yak-organizuvati-50027774.html. 27. Bugayko D. O., Ierkovska Y. M., Aliyev F. F., Bahrii M. M. (2021) The concept of national integrated risk management of aviation transport of Ukraine. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. vol. 10, pp. 6-18, URL: https://smart-scm.org/en/journal- 10-2021/the-concept-of-national-integrated-risk-management-of-aviation-transport-of-ukraine. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2021-10-1. 28. ICAO. ICAO’S CO2 STANDARD FOR NEW AIRCRAFT, ICAO, 2017. 29. ICAO. Assembly – 39th Session Executive Committee. Agenda Item 22: Environmental Protection — International Aviation and Climate Change — Policy, Standardization and Implementation Support/ ICAO’S CO2 STANDARD FOR NEW AIRCRAFT (Presented by the International Coalition for Sustainable Aviation (ICSA). URL: https://www.transportenvironment.org/sites/te/ files/publications/wp_207_en%20ICSA%20CO2%20Standard.pdf. 30. ICAO. 2019 Environmental Report - Aviation and Environment, ICAO, 2019. 31. Bugayko D. O., Borysiuk A. V., Perederii N. M., Sokolova N. P., Bugayko D. D. (2022). Role of ICAO CO2 emissions standard for new aircraft in civil aviation sustainable development process. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management, vol. 13, pp. 6-14. URL:https://smart-scm.org/en/journal-13-2022/role-of-icaoco2-emissions-standard-for-new-aircraft-in-civil-aviationsustainable-development-process/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-13-1.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61621
DOI: 10.37405/1729-7206.2023.1(44).24- 34
Appears in Collections:Наукові статті кафедри філологічних та природничих дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Bugaiko.pdf434.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.