Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61796
Title: Інженерний благоустрій населених міст
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Keywords: містобудування
благоустрій територій
транпортне забезпечення
озеленення територій
інженерна підготовка територій
міські шляхи сполучення
транспорт
транспортні вузли
освітлення міських територій
підземні інженерні мережі
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Інженерний благоустрій населених міст : методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Г. М. Агєєва. – Київ : НАУ, 2018. – 22 с.
Abstract: Містять загальні методичні рекомендації перелік тем, плани практичних занять, поради до організації самостійної роботи, зокрема домашнього завдання; перелік завдань модульних контрольних робіт; орієнтовну тематику рефератів та вимоги до їх оформлення; список джерел. Для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного середовища».
Description: 1. Про основи містобудування : Закон України № 2780-XII від 16.11.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – Ст. 683. 2. Про планування і забудову територій : Закон України №1699-ІІІ від 20.04.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – Ст. 250. 3. Про благоустрій населених пунктів : Закон України №2807-ІV від 06.09.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №49. – Ст. 517. 4. Будинки і споруди. Готелі : ДБН В.2.2-20:2008. – [Чинні від 2009-04-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 54 с. 5. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва : ДБН А.2.1.1-2014. – [Чинні від 2014-08-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 128 с. 6. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування : ДБН В.2.5-74:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 180 с. 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с. 8. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ : ДБН В.1.2-14-2009. – [Чинні від 2009-12-01]. К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 48 с. 9. Захист територій, будинків і споруд від шуму : ДБН В.1.1-31:2013. – [Чинні від 2014-06-01]. – К. : Мінрегіон України, 2014. – 48 с. 10. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5-28-2006. – [Чинні з 2006-10-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 84 с. 11. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування: ДБН В.2.5-75:2013. – [Чинні від 2014-01-01]. – К. : Мінрегіон України, 2013. – 122 с. 12. Планування і забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 174 с. 13. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій : ДБН Б.2.2-5:2011. – Уведено вперше. – [Чинні від 2012-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 44 с. 14. Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд: ДБН А.2.2-1-2003. – [Чинні від 2004-04-01]. – К. : Держбуд України, 2004. – 23 с. 15. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища : ДБН В.1.2-8-2008. – [Чинні від 2008-10-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 22 с. 16. Система проектної документації для будівництва. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту: ДСТУ Б А.2.4-2:2009. – На заміну ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93). – [Чинні від 2010-01-01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 28 с. 17. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009. – [Чинні від 2012-11-01]. – К. : Мінрегіон України, 2012. – 21 с. 18. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.3-5-2018. – [Чинні від 2018-09-01]. – К. : Мінрегіон України, 2018. – 55 с. 19. Блохин В. И. Основы проектирования аэропортов / В. И. Блохин. – М. : Транспорт, 1985. – 208 с. 20. Дідик В. В. Планування міст : підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 412 с. 21. Чемакіна О. В. Інженерний благоустрій населених міст : навч. посібник / О. В. Чемакіна, Г. М. Агєєва. – К. : НАУ, 2017. – 168 с. 22. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація : підручник / Г. П. Таланов. – К. : НАУ, 2001. – 116 с. 23. Бакутис В. Э. Инженерное благоустройство городских территорий / В. Э. Бакутис. – М. : ОАО «Московские учебники», 2005. – 216 с. 24. Білоконь Ю. М. Проблеми містобудівного розвитку територій / Ю. М. Білоконь. – К. : Укрархбудінформ, 2001. – 80 с. 25. Клюшніченко Є. С. Управління розвитком міст: навч. посібник / Є. С. Клюшніченко. – К. : КНУБА, 2015. – 160 с. 26. Кучерявий В. П. Озеленення населених місць : підручник для вузів / В. П. Кучерявий. – Л. : Світ, 2005. – 455 с. 27. Моніторинг довкілля : підручник / М-во освіти і науки України; В. М. Боголюбов [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 530 с. 28. Безлюбченко О. С. Планування міст та транспорт : навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 148 с. 29. Посацький Б. С. Основи урбаністики : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2. Розпланування та забудова міст / Б. С. Посацький. – Л. : Вид-во ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 244 с. 30. Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22735.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61796
Appears in Collections:Методичні рекомендації, практикуми кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ageeva_MetodRekomend-1-5-20-22.pdfметодичні_рекомендації689.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.