Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61801
Title: Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів
Authors: Кузло, М. Т.
Бєлятинський, А. О.
Тімкіна, С. Ю.
Дубик, О. М.
Keywords: аеродроми
будівництво
капітальний ремонт
технологічні процеси
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Технологія будівництва та капітального ремонту аеродромів / Т. Т. Кузло, А. О. Бєлятинський, С. Ю. Тімкіна, О. М. Дубик. - Київ: НАУ, 2019. - 180 с.
Abstract: Викладено технологію будівництва та капітального ремонту аеродромів. Наведено технологічні схеми при виконанні будівництва та капітального ремонту аеродромів. Для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми» вищих навчальних закладів.
Description: 1. Международные стандарты и рекомендуемая практика. Аэродромы. Приложение 14 к конвенции о международной гражданской авиации. Том 1. Проектирование и эксплуатация аэродромов. ИКАО. – Монреаль, 2009. – 360 с. 2. Золотоперий В. М. Генеральний план аеропорту. Методичні рекомендації до курсового проектування для студентів спеціальності 8.092105 «Автомобільні дороги та аеродроми», спеціалізації 8.092105.02 «Будівництво та експлуатація аеродромів» / В. М. Золотоперий. – К. : НАУ, 2004. – 92 с. 3. СНиП 2.05.08 – 85. Аэродромы // Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 59 с. 4. Пліш І. М. Вертикальне планування аеродрому: методичні вказівки для курсового проектування / І. М. Пліш, С. Ю. Тімкіна. – К. : НАУ, 2003. – 20 с. 5. Белинский И. А. Особенности строительства и эксплуатации аэропортов в условиях зарубежных стран: учеб. пособие / И.А.Белинский, А.И.Билеуш, И.М. Плиш. – К. : КИИГА, 1993. – 175 с. 6. Луценко О. К. Військові аеродроми. Металеві аеродромні покриття / О. К. Луценко, В. М. Першаков, Б. О. Плужніков, І. В. Чекед. – К. : НАУ, 2004. – 58 с. 7. Цыхановский В. К. Расчет тонких плит на упругом основании методом конечных элементов / В. К. Цыхановский, С. М. Козловец, А. С. Коряк. – К. : Сталь, 2008. – 234 с. 8. Кульчицкий В. А. Аэродромные покрытия. Современный взгляд / В. А. Кульчицкий, В. А. Макагонов, Н. Б. Васильев, А. Н. Чеков, Н. И. Романков. – М. : Физико-математическая литература, 2002. – 528 с. 9. Кульчицкий В. А. Оценка технического состояния искусственных аэродромных покрытий // Аэропорты. Прогрессивные технологии. – 1999. – М. : – С. 12–16. 10. ДСТУ Б В.2.7–319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань // ДП «УкрНДНЦ». – К. : 2016. – 75 с. 11. Глушков Г. И. Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог / Г. И. Глушков, В. Ф. Бабков, В. Е. Тригони. – М. : Транспорт, 1994. – 349 с. 12. Глушков Г. И. Изыскания и проектирование аеродромов / Г. И. Глушков, В. Ф. Бабков, В. Е. Тригони. – М. : Транспорт, 1981 – 463 с. 13. Лещицкая Т. П. Современные методы ремонта аэродромных покрытий / Т. П. Лещицкая, В. А. Попов. – М. : МАДИ (ТУ), 1999. – 132 с. 14. Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року. – Постанова КМУ № 126 від 24.02.2016. – К. : Державіаслужба. – 39 с. 15. Степура В. С. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів: навч. посібник / В. С. Степура, А. О. Бєлятинський, Н. В. Кужель. – К. : НАУ, 2013. – 204 с. 16. ДСТУ Б В.2.7–127:2015.Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. – К. : Мінрегіон України, 2015. – 26 с. 17. Бєлятинський А. О. Фізико-хімічна механіка дорожньобудівельних матеріалів: навч. посібник / А. О. Бєлятинський, К. В. Краюшкіна. – К. : НАУ, 2016. – 244 с. 18. Панасюк Я. І. Удосконалення технології укріплення ґрунтів цементом для будівництва автомобільних доріг: дис. канд. техн. наук : 05.22.11 / Я. І. Панасюк. – Харків, 2013. – 209 с. 19. Повітряний кодекс України. В кн.: Відомості Верховної Ради України, № 25. – К. : Преса України, 1993. – С. 623–650. 20. Білятинський О. А. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг: навч. посібник / О. А. Білятинський, В. П. Старовойда. – К. : Вища освіта, 2003. – 343 с. 21. Горецкий Л. И. Строительство аэродромов: учебник для вузов / Л. И. Горецкий, В. И. Барздо, С. М. Полосин-Никитин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1980, 454 с. 22. Демин Б.И. Строительство аэродромов: справочник / под ред. Б. И. Демина. – М. : Транспорт, 1980. – 248 с. 23. Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации: СССР (НАС ГА-80). – М. : Воздуш. трансп., 1981. – 311 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61801
ISBN: 978-966-932-134-3
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyzlo_Beljatuns'kuj_Timkina_Dybuk.pdfнавчальний посібник4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.