Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62048
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми"
Authors: Бєлятинський, А. О.
Першаков, В. М.
Степанчук, О. В.
Жданович, М. П.
Краюшкіна, К. В.
Пилипенко, О. І.
Степура, В. С.
Талах, С. М.
Химерик, Т. Ю.
Тімкіна, С. Ю.
Дубик, О. М.
Попович, І. О.
Keywords: магістр
дипломна робота
будівництво
цивільна інженерія
автомобільні дороги
аеродроми
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми" /А. О. Бєлятинський, В. М. Першаков, О. В. Степанчук та інші. За заг. ред. д.т.н., проф. Першакова В. М. – К.: НАУ. 2017. - 62 с.
Abstract: Методичні рекомендації містять пояснення щодо послідовності виконання дипломних робіт магістра. Призначені для студентів магістрів всіх форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми", які виконують дипломну роботу, керівників дипломного проектування та рецензентів.
Description: 1. Бєлятинський О. А., Кузьмін В. І. "Інженерно - геодезичні роботи при будівництві автомобільних доріг". Київ, НТУ, 2001. -191с. 2. Бєлятинський А. О. Новітні гідроструменеві технології для ремонтних робіт на автошляхах. Монографія / А. О. Бєлятинський, В. М. Бадах, В. М. Першаков. За ред. д.т.н., проф. В. М. Першакова.– К. : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін», 2017. – 100 с. 3. Бєлятинський А. О. Розвиток перевірки точних методів розрахунку конструкцій./ А. О. Бєлятинський, В. М. Першаков // Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / – К.: НАУ, 2013. – Вип. 10. – С. 15–23. 4. Бєлятинський О. А., Старовойда В. П. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг. - К.: Вища освіта, 2003. -343с. 5. Васильев Н. Б. Перспективы строительства на аэродромах монолитных цементобетонных покрытий / Н. Б. Васильев // Аэропорты. Прогрессивные технологии. – 2001. – № 4. – С. 6–8. 6. Верюжський Ю. В. Проектування аеропортів: навч. посібник / Ю. В. Верюжський, О. В. Родченко, В. Ю. Гирич та ін. – К. : НАУ. 2011. – 257 с. 7. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат. Аналіз пошкоджень паводком 1998 року автомобільних доріг Закарпаття і рекомендації по попередженню руйнувань гірських автомобільних доріг Українських Карпат/ Під ред. В. О. Герасимчука. Ужгород, «Закарпаття», 2000. -269 с. 8. ДБН. В. 2.3.-4-2015.Автомобільні дороги. 9. ДБН. В 2.3.-5-2001. Вулиці і дороги населених пунктів. 10. ДСТУ Б В.2.6-136:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція. – Київ: НТК Будстандарт, 2011 – 14 с. 11. ДСТУ Б В.2.6-137:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція. – Київ: НТК Будстандарт, 2011 – 11 с. 12. ДСТУ Б В.2.6-138:2010. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція. – Київ: НТК Будстандарт, 2011 – 13 с. 13. Кульчицкий В. А. Аэродромные покрытия. Современный взгляд / [Кульчицкий В. А., Макагонов В. А., Васильев Н. Б. и др.]. – М. : Физ.-мат. литература, 2002. – 528 с. 14. Луценко О. К. Військові аеродроми. Металеві аеродромні покриття. / О. К. Луценко, В. М. Першаков, Б. О. Плужніков, І. В. Чекед. – К. : 2004 р. – 58 с. 15. Луценко О. К. Військові аеродроми: Методичні вказівки до виконання курсової роботи / О. К. Луценко, В. М. Першаков, Б. О. Плужников та ін. – К. : НАУ, 2003. – 72 с. 16. Немчинов М. В. Охрана окружающей среды при проектировании и строительстве аэродромов / М. В. Немчинов, В. Г. Систер, В. В. Силкин, В. В. Рудакова. ИАСВ. – М.: 2009 – 280 с. 17. Першаков В. М. Проектування вертодромів в умовах міської забудови. / В. М. Першаков, Т. В. Близнюк / Вісник Інженерної Академії України. – К. : 2013. – № 1. – С. 270–274. 18. Першаков В. М. Напружено-деформований стан покриттів злітно-посадкової смуги у аеропорту Донецьк від колісної дії літака А380-800 / В. М. Першаков, Є. М. Редько / Материалы Международной научно-практ. конференции «Современные компьютерно-инновационные технологии проектирования, строительства, эксплуатации автодорог и аэродромов», 1-4 ноября 2012. – Харьков, 2012. – С. 230–240. 19. Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Близнюк Т. В., Семироз Н. Г. Вертодроми: Монографія. – К. : Видавництво НАУ, 2014. –– 370 с. 20. Першаков В. М. Дослідження транспортних потоків в аспекті заторових станів дорожнього руху. Монографія./ Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Степанчук О. В., Кротов Р. В. --К.: Видавництво НАУ, 2015. -176 с. 21. Першаков В. М. Проектування вертодромних покриттів. Монографія./ Першаков В. М., Белятинский А. О., Близнюк Т. В.--К.: Видавництво НАУ, 2016. - 137 с. 22. Приложение 14 к Конвенции о международной авиации. Аэродромы. Том ІІ Вертодромы. // Рекомендации международной организации гражданской авиации. (ИКАО), 2009. – 110 с. 23. Приложение 6 к Конвенции о международной авиации. Эксплуатация воздушных суден. Часть ІІІ. Международные полеты. Вертолеты. // Рекомендации международной организации гражданской авиации. (ИКАО), 2010. – 229 с. 24. Положення про дипломні роботи (проекти) випускників НАУ. /Кулик М. С., Полухін А. В. –К, :2006. -72 с. 25. Рахуба О. І., Цибенко Ю .А., Скорченко В. Ф., Чайчевський В. Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування мережі автомобільних доріг та розташування виробничих підприємств", НТУ. 2000. 26. Родченко О. В. Вдосконалення методики розрахунку жорстких покриттів аеродромів у діючих нормах проектування / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2007. – № 8. – С. 31–36. 27. Родченко О. В. Розрахунок двошарових жорстких аеродромних покриттів із використанням коефіцієнта накопичення руйнувань / О. В. Родченко. Будівництво України. – 2008. – №5. – С. 40–47. 28. Родченко О. В. Розрахунок двошарових жорстких аеродромних покриттів за допомогою програмного комплексу ЛИРА / О. В. Родченко // Будівництво України. – 2008. – №9. – С. 37–41. 29. Руководство по проектированию аэродромов. Ч. 2. Рулежные дорожки, перроны и площадки ожидания. Doc. 9157AN/901. Рекомендации международной организации гражданской авиации (ИКАО), 2005. 30. Степушин А. П. Совершенствование методов расчёта, конструирования и технологии строительства жёстких аэродромных одежд под сверхтяжёлые нагрузки от воздушных судов / А. П. Степушин // Аэропорт. Партнёр. 2004. – № 1. – С. 24–25. 31. Степушин А. П. К обоснованию сроков службы жёстких аэродромных покрытий из цементобетона / А. П. Степушин // Проектирование, строительство и эксплуатация сооружений аэропортов: сб. науч. трудов МАДИ (ТУ). – М. : 2001. – С. 12–28. 32. СНиП 2.05.08.85. Аэродромы / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 59 с. 33. Современный взгляд на проблему проектирования, строительства и эксплуатации аэродромных покрытий //Аэропорты. Прогрессивные технологии. 2003. – № 2. – С. 26-29. 34. Таланов Г. П. Аеропорти та їх експлуатація: Підручник. / Г. П. Таланов. –К. : НАУ, 2001. – 116 с. 35. Цыхановский В. К. Расчет тонких плит на упругом основании методом конечных элементов / В. К. Цыхановский, С. М. Козловец, А. С. Коряк. – К. : Изд-во «Сталь», 2008. – 236 с. 36. Юркин Ю. А. Аэродромы и аэропорты: учебное пособие / Ю. А. Юркин. – М. : МГТУ ГА, 2000. – 104 с. 37. United States. Federal Aviation Administration. Specification for Wind Cone Assemblies. U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 2004. – 9 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62048
Appears in Collections:Методичні рекомендації, практикуми кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ Магістр-2017.pdfметодичні рекомендації584.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.