Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62055
Title: Управління конкурентними перевагами міжнародної компанії Amazon
Other Titles: Management of competitive advantages of the international company Amazon
Authors: Колосок, Ілля Миколайович
Kolosok, Ilya Mykolayovych
Keywords: менеджмент
management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
конкурентні перевагами
competitive advantages
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Колосок І.М. Управління конкурентними перевагами міжнародної компанії "Amazon". – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 90 с.
Abstract: У сучасному світі розуміння та вміння ефективного управління конкурентними перевагами стає ключовими факторами успіху для підприємств та організацій. У цій роботі ми розглянемо різні аспекти конкуренції, вивчимо її вплив на ринки, спробуємо розібратися в стратегіях конкуруючих сторін, а також розглянемо способи підвищення конкурентоспроможності та вирішення проблем, пов'язаних з конкуренцією на ринку.
In today's world, the understanding and ability to effectively manage competitive advantages are becoming key success factors for businesses and organizations. In this work, we will consider various aspects of competition, study its impact on markets, try to understand the strategies of competing parties, and also consider ways to increase competitiveness and solve problems related to competition in the market.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Голованова Ганна Євгеніївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62055
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Колосок.І.М.pdfдипломна робота1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.