Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62056
Title: Стратегічне управління розвитком та конкурентоспроможністю ПП Лелітка
Other Titles: Strategic development management and competitiveness of PE Lelitka
Authors: Петриченко, Андрій Миколайович
Petrychenko, Andrii Mykolayovych
Keywords: зовнішньоекономічна стратегія
foreign economic strategy
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
стратегічні цілі
strategic goals
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Петриченко А.М. Стратегічне управління розвитком та конкурентоспроможністю ПП "Лелітка". – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 112 с.
Abstract: Стратегічне управління є ключовою складовою успіху та стійкості підприємства в умовах постійних змін. Воно розглядається як інтегрований підхід до управління, який визначає місце підприємства на ринку та спрямовує його діяльність відповідно до стратегічних цілей та завдань. Правильно розроблена стратегія дозволяє підприємству визначити свій унікальний шлях до успіху, підвищити ефективність ресурсів та зробити бізнес більш стійким до зовнішніх змін.
Strategic management is a key component of success and sustainability enterprises in conditions of constant changes. It is considered as an integrated approach to management, which determines the company's place in the market and directs its activities in accordance with strategic goals and objectives. A properly developed strategy allows the enterprise to determine its unique path to success, increase the efficiency of resources and make the business more resistant to external changes.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Федорчук Олександр Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62056
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Петриченко А.М..pdfдипломна робота2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.