Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62060
Title: Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її вдосконалення на прикладі ТОВ Нова пошта
Other Titles: Management of enterprise competitiveness and ways of its improvement on the example of Nova Poshta LLC
Authors: Сіренко, Владислав Миколайович
Sirenko, Vladyslav Mykolayovych
Keywords: управління
management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
конкурентоспроможність підприємства
competitiveness of the enterprise
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сіренко В.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства та шляхи її вдосконалення на прикладі ТОВ «Нова пошта». – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 93 с.
Abstract: Конкурентноспроможність є важливим поняттям у будь-якій галузі. Конкуренція складає велику частку економіки кожної країни, вона допомагає виокремити неефективні виробництва, стимулює розвиток підприємств, спонукає їх до росту та надає позитивний вплив на конкурентоспроможність країни загалом. Будь-який ринок має бути готовим до функціонування в умовах швидкого розвитку технологій та науки, коли конкуренція на ринку послуг і товарів підсилюється, виробники повинні задовольняти потреби споживачів новими продуктами та підсилювати свої позиції на ринку. У таких умовах ефективність і конкурентоспроможність галузі неможливі без відповідного управління конкурентоспроможністю.
Competitiveness is an important concept in any industry. Competition makes up a large part of the economy of every country, it helps to isolate inefficient productions, stimulates the development of enterprises, encourages them to grow and has a positive effect on the competitiveness of the country in general. Any market must be ready to function in conditions of rapid development of technology and science, when competition in the market for services and goods intensifies, manufacturers must satisfy consumer needs with new products and strengthen their positions in the market. In such conditions, the efficiency and competitiveness of the industry is impossible without appropriate management of competitiveness.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Гуріна Ганна Сергївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62060
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіренко_диплом.pdfдипломна робота2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.