Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62061
Title: Удосконалення системи контролю ТОВ ЛЕГІОН 2015
Other Titles: Improvement of the control system of LLC LEGION 2015
Authors: Тітов, Владислав Олександрович
Titov, Vladyslav Oleksandrovych
Keywords: менеджмент
management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
система внутрішнього контролю
internal control system
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тітов В.О. Удосконалення системи контролю ТОВ «ЛЕГІОН 2015». – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 104 с.
Abstract: У ринкових умовах контроль виступає важливим засобом організації та регулювання всіх видів діяльності. Проникаючи у всі сфери відносин, він торкається інтересів мільйонів людей, тисяч організацій. Контроль, виявляючи слабкі сторони, дозволяє оптимально використовувати ресурси, вводити в дію резерви, а також уникати кризових ситуацій.У зв'язку з цим стає необхідною організація системи контролю, яка б забезпечувала прийняття оперативних управлінських рішень, що зумовлює актуальність дослідження удосконалення системи контролю на підприємстві.
In market conditions, control is an important means of organizing and regulating all types of activities. Penetrating into all spheres of relations, it affects the interests of millions of people and thousands of organizations. Control, identifying weaknesses, allows you to optimally use resources, put reserves into action, and avoid crisis situations. In this regard, it becomes necessary to organize a control system that would ensure the adoption of operational management decisions, which determines the relevance of research on improving the control system on the enterprise.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Новак Валентина Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62061
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Тітов В.О..pdfдипломна робота3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.