Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62065
Title: Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ПрАТ Чумак
Other Titles: Improvement of foreign economic activity of the enterprise on the example of PrJSC Chumak
Authors: Харабара, Анастасія Олегівна
Harabara, Anastasia Olehivna
Keywords: зовнішньоекономічна стратегія
foreign economic strategy
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
зовнішньоекономічні зв'язки
foreign economic relations
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
зовнішньоекономічний контракт
foreign economic contract
Issue Date: 8-Jan-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Харабара А.О. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства на прикладі ПрАТ «Чумак». – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 109 с.
Abstract: Через динамічний розвиток світового ринку та процесу глобалізації, підприємства постійно потребують знаходження новітніх, цілеспрямованих і конкретних шляхів підвищення своєї зовнішньоекономічної діяльності, конкурентоспроможності та потенціалу з урахуванням споживчих побажань і вимог до продукції для отримання стійкої конкурентної переваги на ринку. Без розуміння основних ринкових законів та власних технологічних можливостей неможливий стабільний розвиток підприємства. Саме тому удосконалення зовнішньоекономічної діяльності є важливою складовою всього управління діяльністю підприємства, особливо у часи військового стану в Україні
Due to the dynamic development of the world market and the process of globalization, enterprises constantly need to find new, targeted and specific ways to increase their foreign economic activity, competitiveness and potential, taking into account consumer wishes and product requirements in order to obtain a sustainable competitive advantage in the market. Stable development of the enterprise is impossible without understanding the basic market laws and own technological capabilities. That is why the improvement of foreign economic activity is an important component of the entire management of the company's activities, especially during the times of martial law in Ukraine
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Федорчук Олександр Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62065
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_Харабара А. О..pdfдипломна робота2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.