Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62069
Title: Management of the quality system at the enterprise on the example of Islam Karimov Tashkent International Airport
Other Titles: Управління системою якості на підприємстві на прикладі Міжнародного аеропорту Ташкент імені Іслама Карімова
Authors: Kosimov, Avazjon
Косімов, Авазжон
Keywords: airport
аеропорт
quality management system
система управління якістю
quality control
контроль якості
graduate work
дипломна робота
efficiency of corporations
ефективність діяльності корпорацій
foreign economic contract
зовнішньоекономічний контракт
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Kosimov A. Management of the quality system at the enterprise on the example of Islam Karimov Tashkent International Airport. – Thesis for obtaining a master's degree in the specialty "Management". - National Aviation University. - Kyiv, 2024. - 106 p.
Abstract: One of the priority directions of most states in the development of the country's economy is the development of the transport system, which ensures increased competitiveness of the economy in the international arena, improved quality of life of the population due to, among other things, ensuring wide access to safe and quality transport services. Development of the transport system is intended to meet the needs of socially oriented development of the economy and society in competitive quality transport services. Achievement of this goal should be ensured through development, creation of a developed transport infrastructure, competitive environment in the transport industry, introduction of advanced samples of equipment and technologies.
Одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки країни для більшості держав є розвиток транспортної системи, що забезпечує підвищення конкурентоспроможності економіки на міжнародній арені, покращення якості життя населення за рахунок, у тому числі, забезпечення широкий доступ до безпечних та якісних транспортних послуг. Розвиток транспортної системи спрямований на задоволення потреб соціально орієнтованого розвитку економіки та суспільства в конкурентоспроможних якісних транспортних послугах. Досягнення цієї мети має забезпечуватися шляхом розвитку, створення розвиненої транспортної інфраструктури, конкурентного середовища в транспортній галузі, впровадження передових зразків техніки і технологій.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Кириленко Оксана Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62069
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2023_073_KOSIMOV.А.pdfдипломна робота2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.