Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62108
Title: Improvement of the system of personnel management based on the world experience on the example of the international company EPAM Systems
Other Titles: Удосконалення системи управління персоналом з урахуванням світового досвіду на прикладі міжнародної компанії EPAM Systems
Authors: Tsyhankov, Serhii
Циганков, Сергій
Keywords: personnel management
управління персоналом
personnel management system
система управління персоналом
improvement of the personnel management system
удосконалення системи управління персоналом
graduate work
дипломна робота
enterprise
підприємство
efficiency
ефективність
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Tsyhankov S. Improvement of the system of personnel management based on the world experience on the example of the international company EPAM Systems. – Thesis for the Master's degree in "Management". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 100 p.
Abstract: Personnel management is one of the key components of the successful operation of any business, regardless of its size, industry or geographical location. Today's business environment is changing dynamically, with the growth of globalisation, technological progress and competition in the market, which pose new challenges and tasks for enterprises in the field of human resources management. This area of activity is becoming increasingly complex and requires a deeper understanding of the theoretical foundations based on global experience and best practices.
Управління персоналом є однією з ключових складових успішної роботи будь-якого бізнесу, незалежно від його розміру, галузі чи географічного розташування. Сучасне бізнес-середовище динамічно змінюється із зростанням глобалізації, технологічного прогресу та конкуренції на ринку, які ставлять перед підприємствами нові виклики та завдання у сфері управління людськими ресурсами. Ця сфера діяльності стає дедалі складнішою і потребує глибшого розуміння теоретичних засад на основі світового досвіду та передового досвіду.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Коваленко Юлія Олександрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62108
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_Циганков С.С..pdfдипломна робота1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.