Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62126
Title: Development of an enterprise crisis management strategy in modern conditions
Other Titles: Розробка стратегії антикризового управління підприємством в сучасних умовах
Authors: Alfantazi, Yasir Edrees Ebraheem
Алфантазі, Ясір Едреес Ебрах
Keywords: anti-crisis strategy
антикризова стратегія
car service enterprise
автосервісне підприємство
optimal supply batch
оптимальна партія постачання
graduate work
дипломна робота
procurement management
управління закупівлями
performance efficiency
ефективність діяльності
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Alfantazi Y. Development of an enterprise crisis management strategy in modern conditions. – Thesis for the Master's degree in "Management". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 125 p.
Abstract: The conditions of crisis situations require the implementation of anti-crisis management. There are several approaches to defining this concept, such as preventive mechanisms, innovative exit from the crisis, restoration of solvency and financial stability, and industrial relations at the enterprise level. Depending on the interpretation of the concept, its purpose is determined, such as restoration of financial balance, equalization of disparities, ensuring the stability and vitality of enterprises. Anti-crisis management includes such functions as planning strategies and programs, organizing the optimal structure, motivating personnel and controlling changes. For the successful implementation of anti-crisis management, it is necessary to adhere to the principles of early diagnosis, urgent response, adequate response and full implementation of internal capabilities
Умови кризових ситуацій вимагають здійснення антикризового управління. Існує декілька підходів до визначення цього поняття, як-от превентивні механізми, інноваційний вихід із кризи, відновлення платоспроможності та фінансової стабільності, виробничі відносини на рівні підприємства. Залежно від трактування поняття визначається таке його призначення, як відновлення фінансової рівноваги, вирівнювання диспропорцій, забезпечення стабільності та життєздатності підприємств. Антикризове управління включає такі функції, як планування стратегій і програм, організація оптимальної структури, мотивація персоналу і контроль змін. Для успішної реалізації антикризового управління необхідно дотримуватись принципів ранньої діагностики, термінового реагування, адекватного реагування та повної реалізації внутрішніх можливостей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Федорчук Олександр Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62126
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alfantazi yasir.pdfдипломна робота4.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.