Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62209
Title: Побудова та дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів
Other Titles: Building and study of mobile automatic measurement induction
Authors: Скрипець, А. В.
Краснов, В. М.
Сагідаєв, Ю. М.
Лужбін, В. М.
Мельніков, Д Є.
Кіреєв, М. Е.
Смолич, Д. В.
Skrypets, A. V.
Krasnov, V. M.
Sagidaev, Yu. M.
Luzhkin, V. M.
Melnikov, D. E.
Kiirev, M. E.
Smolich, D. V.
Keywords: злітно-посадкова смуга
нерівності
ухили
вимірювач
акселерометр
гіроскоп
мобільний
runway.
irregularities
slopes
measuring device.
accelerometer
gyroscope
mobile
Issue Date: 2017
Publisher: Національний транспортний університет
Citation: Скрипець А. В. Побудова та дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів / А. В. Скрипець, В. М. Краснов, Ю. М. Сагідаєв, В. М. Лужбін, Д. Є. Мельніков, М. Е. Кіреєв, Д. В. Смолич // Автошляховик України. - 2017. - № 1-2. - С. 93-98.
Abstract: Безпека здійснення етапів зльоту і посадки повітряних суден значною мірою залежить від нерівностей і кутів нахилу злітно-посадкової смуги (ЗПС) в поперечній і поздовжній площинах. Вимірювання нерівностей і ухилів ЗПС є досить трудомістким процесом. Тому важливим і актуальним є розробка пристроїв, які б дозволили механізувати і частково автоматизувати процес вимірювання нерівностей і ухилів ЗПС.
Security implementation phases of aircraft takeoffs and landings largely depend on irregularities and angles of the runway (RWY) in transverse and longitudinal planes. Measuring irregularities and deviations of runway is a very time-consuming process. Therefore an important and urgent thing is the development of devices that will enable to mechanize and partly automate the process of measuring irregularities and runway deviations.
Description: 1. СНиП 2.05.08.85. Аэродромы /Госстрой СССР. — М.:- ЦИТП Госстроя СССР,1985. — 59 с. 2. Патент України №22079 A МПК G 01 B 3/02, G 01 C 9/00, 2006. 3. Патент РФ № 2142613, МКИ G 01 С 9/00, 1998. 4. Авт. свид. СССР № 187324, МКИ G 01 С 9/16, 1966. 5. Свидетельство РФ на полезную модель № 12607, МКИ G 01 З 9 / 06, 20.01.2000. 6. Щилова М. А., Черноморский А. И. Одноосная колесная платформа-измеритель уклонов аэродромных покрытий. Проектно-конструкторские и производственные вопросы создания перспективной авиационной техники / Под ред. проф. Ю. Ю. Комарова. — М.: Изд-во МАИ, 2009. — 424 с. 7. Філяшкін М. К., Рогожин В. О., Скрипець А. В., Лукінова Т. І. Інерціально-супутникові навігаційні системи: навч. посіб. — К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. — 272 с. 8. Мельніков Д. Є., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. Пристрій для визначення кутового положення літака в просторі на основі MEMS-акселерометра та гіроскопа. — Наука і молодь. Прикладна серія: збірник наукових праць/ МОН; Національний авіаційний університет. — К.: 2010. — Вип. 10. — С. 27-30. 9. Мельніков Д. Є., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В., Волков О. Є., Волошенюк Д. О., Самокіша Т. В., Чорноус Т. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38841 — Комп’ютерна програма «Комплексування інформації, отриманої від MEMS-акселерометрів та гіроскопів для визначення кутового положення літака в просторі на основі оптимального рекурсивного фільтра Калмана». — 2011. 10. Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка діючого модуля для визначення поздовжніх та поперечних ухилів та рівності поверхні аеродромних покриттів. Проведення замірів ухилів та рівності на новій злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорті «Харків» (Основа)» (Договір про створення (передачу) науково-технічної продукції між Українським державним проектно-технологічним, науково-дослідним інститутом цивільної авіації «Украеропроект» і Національним авіаційним університетом від 23.06.2011 р. № 753-ХІІ).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62209
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
au_2017_1-2_24.pdfстаття1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.