Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62266
Title: Імплементація природоохоронних директив Європейського Союзу в систему екологічного супроводу в Україні
Authors: Мащенко-Костенецький, Артем Олексійович
Keywords: кваліфікаційна робота
екологічне законодавство України
природоохоронні директиви Європейського Союзу
екологічний супровід діяльності
імплементація
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мащенко-Костенецький А.О. Імплементація природоохоронних директив Європейського Союзу в систему екологічного супроводу в Україні. – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 83 с.
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена поточному стану впровадження євроінтеграційних реформ у природоохоронній сфері України для розширення сфери екологічного супроводу діяльності. Досліджено складові охорони довкілля в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом а також особливості процесу апроксимації екологічного законодавства України до права ЄС та проаналізовано нормативно-правове регулювання природоохоронної діяльності в умовах євроінтеграції України з використанням методики картування процесу імплементації найкращих практик ЄС. Встановлено особливості сучасного стану апроксимації екологічних директив та регламентів горизонтального та секторального законодавства та практики Європейського зеленого курсу в законодавство екологічного супроводу галузей господарювання та сфер діяльності в Україні з з використанням методики картування процесу імплементації найкращих практик ЄС.
Description: Робота публікується згідно накакзу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од “Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозитарій університету”. Керівник: доцент, к.б.н., доцент Падун Алла Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62266
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М. Квал. роб. Мащенко docx (1).pdfКваліфікаційна_робота6.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.