Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62271
Title: Інноваційні технології для забезпечення оборотного водоспоживання
Authors: Слабченко, Андрій Вікторович
Keywords: кваліфікаційна робота
автомийки
забруднюючі речовини
оборотне водоспоживання
методи очищення
поверхнево активні речовини
природні сорбенти
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Слабченко А.В. Інноваційні технології для забезпечення оборотного водоспоживання. – Кваліфікаційна (дипломна) робота випускника освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2023. – 83 с.
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена вивченню методів очищення стічних вод автомобільної мийки для забезпечення оборотного водопостачання. Досліджено застосування природних матеріалів під час очищення стічних вод автомийок, а також модернізовано схему очищення . Встановлено, що застосування двокомпонентного сорбційного фільтру виготовленого з лушпиння соняшнику та деревної щепи дає високий ступінь очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник: доцент, к.т.н., Бовсуновський Євген Олексійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62271
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИПЛОМ_Слабченко .pdfКваліфікаціна_робота1.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.