Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62288
Title: Концепція системи подовження терміну експлуатації будинків і споруд
Other Titles: The concept of a system for extending the service life of buildings and structures
Authors: Крівєльов, Леонід Іванович
Kriveljov, Leonid
Keywords: технічна експлуатація
будівництво
ризики
ремонт
безпека експлуатації
ресурс
залишковий ресурс
експлуатаційні якості
будівельні конструкції
теорія надійності
technical operation
construction
risks
repair
operational safety
resource
residual resource
operational qualities
building structures
reliability theory
Issue Date: 20-Oct-2009
Publisher: Харківський державний технічний університет; Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України
Citation: Крівєльов, Л. І. Концепція системи подовження терміну експлуатації будинків і споруд // Науковий вісник будівництва. - 2009. - Вип. 54. - С. 153-157.
Abstract: Перехід до системи технічної експлуатації «за станом» вимагає впровадження в будівельній галузі методів, які ґрунтуються на визначенні в плині часу ймовірності діагнозу – „продовження експлуатації”, або „поставлення на ремонт”. Встановлення діагнозу рекомендується проводити на засаді прогнозуючого контролю працездатності. Рішення діагностичної задачі пов’язане з ризиком втрат внаслідок прийняття неправильного рішення. Встановлення діагнозу повинне проводитися на засадах визначення ризиків можливих втрат від неправильно прийнятих рішень.
Passing to the system of technical exploitation «on the state» requires introduction in a build industry of methods, based on determination in the flow of time of probability of diagnosis – «continuation of exploitation», or «raising on repair». Establishment of diagnosis it is recommended to conduct on the basis of forecasting control of capacity. The decision of problem of diagnosis is related to the risk of losses because of acceptance of erroneous decision. Raising of diagnosis must be executed on the basis of determination of risks of possible losses from acceptance of erroneous decisions.
Description: 1. Базовский И. Надёжность. Теорія и практика. М.: Мир, 1965. - 374 с. 2. Азгальдов Г. Г., Райхман Є. П. О кваллиметрии. М.: Изд-во стандартов, 1973. - 172 с. 3. Игнатов В. А. и др. Прогнозирование оптимального обслуживания технических систем. - К.: Книга, 1981. - 84 с. 4. Биргер И. А. Техническая диагностика. - М.: Машиностроение, 1978. – 239 с. 5. Агеєва Г. М. Крівєльов Л. І. Визначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностики // Реконструкція житла: Матеріали другої міжнародної науково-практичної виставки-конференції, Київ. – Київ: Нора-принт, 2000. - С. 74-79. 6. Крівєльов Л. І. Визначення обсягів необхідних змін і оціночної вартості будинків під час реконструкції // Реконструкція житла. – Київ, 2003. – С.70-73. 7. Хозяйственный риск и методы его измерения / Бачкаи Т. и др.-М.: Экономика, 1979. - 184 с. 8. Методика оцінки технічного стану й ресурсу конструкцій та будівельних об’єктів: Звіт про НТР (проміжн.) / Наук.-досл. ін-т будів. констр. (НДІБК). - Відпов. викон. Л. І. Крівєльов. - К., 2007. - 55 с. 9. Наукові засади оцінки експлуатаційної придатності і ресурсу будинків і споруд за їх технічним станом та рекомендації щодо забезпечення довготривалої експлуатації будівельних об’єктів: Звіт про НТР (заключн.) / Наук.-досл. ін-т будів. констр. (НДІБК); - Відпов. викон. Л. І. Крівєльов. - К., 2007. - 46 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62288
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Крівєльов-Харків-2009.pdfстаття171.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.