Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62352
Title: Examining the Impact of Age on the Job Performance of ATCO
Other Titles: Вплив віку на професійну ефективність роботи авіадиспетчера
Authors: Yamshanova, Anna
Ямшанова, Анна Ігорівна
Keywords: graduate work
дипломна робота
qualification work
кваліфікаційна робота
impact
вплив
cognitive abilities
когнітивні здібності
human factor
людський фактор
automation
автоматизація
air traffic service
обслуговування повітряного руху
air traffic controller
авіадиспетчер
job performance
ефективність роботи
experience
досвід
expertise
експертність
ICAO
міжнародна організація цивільної авіації
age
вік
Issue Date: Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yamshanova A.I. Examining the Impact of Age on the Job Performance of ATCO. - Thesis for a master degree in 272 "Air transport". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 92p.
Abstract: The main objective of writing a thesis on "The Impact of Age on the Professional Performance of an Air Traffic Controller" is to study how the age of an air traffic controller affects his or her professional performance and effectiveness. Analyzing the impact of age on professional performance allows us to gain new knowledge about which groups of air traffic controllers may need additional support and what methods we can use to improve the performance of air traffic controllers. It also helps to prevent the decline in ATC performance as they age.
Основна задача написання роботи на тему "Вплив віку на професійну ефективність роботи авіадиспетчера" є дослідження, як вік авіадиспетчера впливає на його професійну продуктивність і результативність. Аналіз впливу віку на професійну ефективність дозволяє нам отримати нові знання про те, які групи авіадиспетчерів можуть потребувати додаткової підтримки, які методи ми можемо використовувати для покращення ефективності роботи авіадиспетчера. А також запобігання зниження ефективності роботи авіадиспетчерів під час старіння.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник кваліфікаційної роботи к.п.н., доцент, доцент кафедри аеронавігаційних систем Луппо Олександр Євгенійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62352
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_272_ОПР_Ямшанова А.І.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.