Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62382
Title: Optimizing and improving the efficiency of satellite systems in the aviation sector
Other Titles: Задача оптимізації та підвищення ефективності супутникових систем в авіаційній сфері
Authors: Shtefan, Artem
Штефан, Артем
Keywords: graduate work
дипломна робота
qualification work
кваліфікаційна робота
artificial intelligence
штучний інтелект
improvement of efficiency
підвищення ефективності
satellite systems
супутникові системи
improvement
вдосконалення
air traffic service optimization
оптимізація обслуговування повітряного руху
Issue Date: Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Shtefan А. Optimizing and improving the efficiency of satellite systems in the aviation sector. - Thesis for a master degree in 272 "Air transport". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 116 p.
Abstract: The relevance of the research lies in the possibility of improving aviation operations, making them safer, more efficient and environmentally sustainable through the development and optimization of satellite systems. The result of the thesis is recommended to be used for Aviation Industry: The developed strategies for optimization and improvement of satellite systems can be used by airlines, airports and aircraft equipment manufacturers to increase the efficiency of air transport, ensure the accuracy of navigation and improve communication between aircraft.
Актуальність дослідження полягає в можливості вдосконалення авіаційних операцій, підвищення їх безпеки, ефективності та екологічної стійкості за рахунок розвитку та оптимізації супутникових систем. Результати роботи рекомендовано для використання в авіаційній промисловості: розроблені стратегії оптимізації та вдосконалення супутникових систем можуть бути використані авіакомпаніями, аеропортами та виробниками авіаційного обладнання для підвищення ефективності повітряного транспорту, забезпечення точності навігації та покращення зв'язку між повітряними суднами.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент кафедри аеронавігаційних систем Погурельський Олексій Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62382
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аеронавігаційних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_272_ОПР_Штефан А.В.pdf5.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.