Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62494
Title: Система контролю за якістю води з використанням електронних датчиків
Authors: Сахно, Дмитро Романович
Keywords: мікроконтролер
електроніка
arduino
датчик
якість води
кваліфікаційна робота
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сахно Д.Р. Система контролю за якістю води з використанням електронних датчиків. - Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 74 с.
Abstract: Метою даного дипломного проекту є розробка та впровадження системи моніторингу якості води з використанням електронних датчиків. Система покликана забезпечити безперервний моніторинг та оцінку якості води в режимі реального часу, надавати своєчасну інформацію про рівні забруднення та вживати необхідних заходів для підтримання безпеки питної води. У дослідженні використовуються найсучасніші електронні датчики, здатні вимірювати різні параметри якості води, такі як рН, температура та вміст розчинених речовин. Зібрані дані передаються через бездротову мережу до центральної системи збору та аналізу даних, де вони обробляються та візуалізуються для подальшого аналізу та прийняття рішень. Результати цього дослідження та розробка систем моніторингу якості води можуть мати важливий вплив на безпеку питної води та збереження водних екосистем. Використання електронних датчиків дозволить здійснювати безперервний моніторинг та швидко реагувати на можливі проблеми, що сприятиме зниженню ризиків для здоров'я населення та захисту навколишнього середовища.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проєкту: д.т.н., професор Шутко Володимир Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62494
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ_2023_153_СахноДР.pdfкваліфікаційна робота2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.