Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62752
Title: Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 171 «Електроніка»
Authors: Яновський, Фелікс Йосипович
Пітерцев, Олександр Андрійович
Миколушко, Андрій Миколайович
Keywords: методичні рекомендації
курсовий проєкт
електронні системи
радар
локаційні системи
розрахунок тактико-технічних характеристик
MATLAB
розрахунково-пояснювальна записка
стандартне рівняння дальності дії радара
поглинання електромагнітних хвиль в атмосфері
дальність виявлення цілі
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Яновський Ф.Й, Пітерцев О.А., Миколушко А.М. Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 171 «Електроніка». - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024. - 52 с.
Abstract: Заключним етапом вивчення дисципліни «Електронні системи» є курсовий проєкт, який здобувач вищої освіти має захистити у восьмому семестрі. Курсовий проєкт виконується за тематикою одного з розділів курсу, який вивчається протягом двох семестрів на четвертому курсі. Виконання курсового проєкту допоможе здобувачу вищої освіти закріпити, розширити та узагальнити отримані теоретичні знання, набути навичок практичного використання методики вибору, обґрунтування та розрахунку тактико-технічних характеристик електронних систем (ЕС), а також самостійного розв’язання поставлених інженерних задач, включно з апаратною і програмною частинами ЕС. У процесі виконання проєкту закріплюються такі основні питання, як співвідношення між параметрами і принципи побудови ЕС, включно із системами, що використовують в авіації, вплив окремих параметрів та завадових чинників (завад, умов поширення радіохвиль) на показники якості функціонування ЕС. Окрім того, необхідно скласти функціональну схему системи і детально проаналізувати роботу одного із ключових вузлів або програмного забезпечення.
Description: Містять рекомендації щодо вибору індивідуальних тем і виконання курсового проєкту з дисципліни «Електронні системи». Як приклад подано варіанти стандартних завдань на курсовий проєкт за розділом «Локаційні системи». Надано рекомендації щодо змісту, порядку виконання і оформлення результатів. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 171 «Електроніка», які навчаються за освітньою програмою «Електронні системи».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62752
Appears in Collections:Методичні рекомендації кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Електронні системи_метод.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсового проєкту727.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.