Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62790
Title: Обов’язкова реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС)
Other Titles: Mandatory registration in the Unified Judicial Information and Telecommunication System (UJITS)
Authors: Рабко, Т.О.
Rabko, T.O.
Keywords: ЄСІТС
електронний кабінет
обмін документами
електронний підпис
UJITS
electronic cabinet
document exchange
electronic signature
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рабко Т.О. Обов’язкова реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 126-129
Abstract: 5 жовтня 2021 р. було розпочато офіційне функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: «Електронний кабінет»; «Електронний суд»; підсистема відеоконференцзв’язку. На той час законодавством було визначено коло суб’єктів, які повинні були зареєструвати свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку, однак не були встановлені граничні строки для таких дій.
On 5 October 2021, the official functioning of certain subsystems (modules) of the Unified Judicial Information and Telecommunication system: "Electronic cabinet"; "Electronic court"; subsystem video conferencing subsystem. At that time, the legislation defined the range of of entities that had to register their official email addresses in the Unified Judicial Information and Telecommunication System on a mandatory, but no deadlines were set for such actions. for such actions.
Description: 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29 червня 2023 р. № 3200-IX. URL: http://tinyurl.com/mrtp4b83 (дата звернення: 25.01.2024). 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи». URL: http://tinyurl.com/59pfv7at (дата звернення: 25.01.2024). 3. Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. URL: http://tinyurl.com/mtvkdb4e (дата звернення: 25.01.2024). 4. Посібник «Електронне судочинство. Сучасні виклики та реалії». URL: http://tinyurl.com/3jkyzzrc (дата звернення: 25.01.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62790
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-126-129.pdf417.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.