Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62793
Title: Правові цінності ЄС як критерій євроінтеграції України
Other Titles: EU legal values as a criterion for Ukraine's European integration
Authors: Процко, В.М.
Бухер, М.О.
Protsko, V.M.
Buher, M.O.
Keywords: правові цінності
євроінтеграція
захист прав
збройні конфлікти
legal values
eurointegration
rights protection
armed conflicts
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Процко В.М., Бухер М.О. Правові цінності ЄС як критерій євроінтеграції України // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 124-126
Abstract: Правові цінності є духовними і матеріальними об’єктами, що мають позитивну значущість для людини, людських спільнот і суспільства в цілому і визначають соціальну активність учасників суспільних відносин. Європейські цінності закріплені в нормативно-правових документах ЄС, а саме: Копенгагенські критерії членства в ЄС, Лісабонський договір тощо.
Legal values are spiritual and material objects that have positive significance for a person, human communities and society as a whole and and determine the social activity of participants in social relations. European values are enshrined in EU legal documents, namely namely: Copenhagen criteria for EU membership, the Lisbon Treaty, etc.
Description: 1. Тичина В.П. Права людини як правова цінність Європейського Союзу. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 1 (48). 2023. С. 126-131. 2. Водолаженко Є.І. Цінності Європейського Союзу. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей, 2019. С. 19-23. 3. Мандрига Т.Б. Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення. Прикарпатський вісник НТШ. 2015. № 3(31). С. 96-103. 4. Хустова М.Г. Правова політика України в умовах інтеграції до Європейського Союзу. Право та інновації. № 1(33), 2021. С. 74-82.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62793
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-124-126.pdf413.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.