Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62795
Title: Протидія корупції в Україні в умовах євроінтеграції
Other Titles: Combating corruption in Ukraine in the context of European integration
Authors: Пріор, Ю.С.
Головко, С.Г.
Prior, Y.S.
Golovko, S.G.
Keywords: корупція
євроінтеграція
розвиток суспільства
європейська спільнота
corruption
eurointegration
development of society
european community
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Пріор Ю.С., Головко С.Г. Протидія корупції в Україні в умовах євроінтеграції // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 122-124
Abstract: На сучасному етапі боротьба з корупцією є важливою умовою для держав на шляху до європейської інтеграції. Готовність до вирішення цієї складної соціально-економічної проблеми є важливим показником для визнання готовності країни приєднатися до європейської спільноти.
At the present stage, the fight against corruption is an important condition for countries on their way to European integration. The readiness to tackle this complex socio-economic problem is an important indicator for recognising a country's readiness to join the European community.
Description: 1. Антикорупційна Стратегія на 2021-2025 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text (дата звернення: 31.01.2024). 2. Лазаренко С.Ж., Бабенко К.А. Про деякі аспекти протидії корупції в Україні. URL:https://6aas.gov.ua/ua/proekty/articles/b/564-pro-deyaki-aspektiprotidiji-koruptsiji-v-ukrajini.html (дата звернення: 31.01.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62795
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-122-124.pdf413.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.