Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62801
Title: Правовий режим: сутнісна характеристика
Other Titles: Legal regime: essential characteristics
Authors: Тарахонич, Т.І.
Tarakhonych, T.I.
Keywords: правовий режим
суверенітет
надзвичайне законодавство
суспільні відносини
legal regime
sovereignty
emergency legislation
social relations
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тарахонич Т.І. Правовий режим: сутнісна характеристика // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 142-145
Abstract: У правовій доктрині особливої ваги та значення набуває проблема розуміння правового режиму як важливої складової правового регулювання та його механізму. Це проблема є очевидною, оскільки в українському суспільстві мають місце суттєві зміни, що в значній мірі зумовлені повномасштабними воєнними діями, порушенням суверенітету та територіальної цілісності держави.
In legal doctrine, the problem of of understanding the legal regime as an important component of legal regulation and its mechanism. This problem is obvious, as there are significant changes in Ukrainian society is undergoing significant changes, which are largely caused by full-scale military operations, violation of the sovereignty and territorial integrity of the state.
Description: 1. Шемшученко Ю.С. Правовий режим. Юридична енциклопедія: В 6 т / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П-С. 2003. С. 44. 736 с. 2. Пархоменко Н.М. Парадигма правового регулювання в Україні: змістовно-інструментальні виміри: монографія. Київ: Парламентське видавництво, 2023. С. 140. 320 с. 3. Правотворення і правотворчість в умовах воєнного стану та миробудівництва: монографія. До 75-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Н.М. Пархоменко, О.В. Скрипнюк, Н.М. Оніщенко та ін.: кер. авт. кол. та літ. ред. Н.М. Пархоменко. Київ: Парламентське видавництво, 2023. С. 52. 312 с. 4. Пархоменко Н.М. Особливості правотворчої діяльності за умов воєнного стану. Альманах права. Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови. Вип. 13. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. 2022. С. 28-33.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62801
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-142-145.pdf418.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.