Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62821
Title: Судовий порядок у давніх правових пам’ятках
Other Titles: Judicial procedure in ancient legal monuments
Authors: Токарчук, О.В.
Tokarchuk, O.V.
Keywords: судовий порядок
історія права
магдебурзьке право
козацькі суди
judicial procedure
history of law
magdeburg law
cossack courts
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Токарчук О.В. Судовий порядок у давніх правових пам’ятках // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 150-153
Abstract: У працях істориків української державності та права проаналізовано особливості формування і функціонування судового ладу на основі давніх правових пам’яток. Їхні дослідження містять цікаву інформацію про процес виникнення суду та судової діяльності, а тому є цінним вкладом в українське право.
The works of historians of Ukrainian statehood and law analyse peculiarities of the formation and functioning of the judicial system on the basis of ancient legal monuments. Their research contains interesting information about the process of court establishment and judicial activity, and therefore make a valuable contribution to Ukrainian law.
Description: 1. Лащенко Р.М. Лекції по історії українського права. Ч. 2 ЛитовськоПольська доба. Друк державної друкарні в Празі. Прага, 1924. 78 с. 2. Яковлів А. Український Кодекс 1743 року «Права по которым судился малороссийский народ». Кооперативне Видавництво «Заграва». Записки Наукового Товариства ім. Шевченка T. 211 c. 3. Токарчук О.В. Державно-правові погляди С.П. Шелухіна: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. 178 с. 4. Шелухін С. Історично-правні підстави Української державності. Вінніпег, 1929. 28 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62821
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції (1)-150-153.pdf418.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.