Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62826
Title: Нові підходи до забезпечення та захисту прав людини
Other Titles: New approaches to ensuring and protecting human rights
Authors: Череватюк, В.Б.
Cherevatyuk, V.B.
Keywords: захист прав
трудове законодавство
цифрове середовище
інтелектуальна власність
rights protection
labour law
digital environment
intellectual property
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Череватюк В.Б. Нові підходи до забезпечення та захисту прав людини // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 158-160
Abstract: В останні роки з’явилося цілий ряд інноваційних підходів до забезпечення та захисту прав людини в глобальному світі, який перебуває у постійному русі та розвитку. Ці підходи використовують технології, спільні ініціативи та нові стратегії для вирішення нових викликів. Зупинимось на деяких з них.
In recent years, a number of innovative approaches have emerged to to ensuring and protecting human rights in a global world that is constantly in constant motion and development. These approaches use technology, collaborative initiatives and new strategies to address new challenges. Let's look at some of them.
Description: 1. Остапенко Л.О., Андрушко С.В., Кузь А.О. Роль блокчейну в трудовому праві: значення для особи працівника. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2023. С. 192-195. С.194. DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0374/2023-1/45 2. Зінич Л.В. Перспективи використання технології блокчейн для захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Збірник наукових статей. 2021. С. 14- 22. С. 14. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/11141/1/5091- %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0 %D1%82%D1%82%D1%96-11952-1-10-20210624.pdf 3. Ярова М. Навіщо впроваджувати блокчейн в державний устрій і як це допоможе у боротьбі з корупцією. 2022. URL: https://ain.ua/2022/12/29/ bornjakov-pro-blockchain/ 4. Батанов О. Місцеве самоврядування та права людини в Україні. Наука і суспільство. Дослідження молодих вчених Світогляд. 2010. № 6. С. 72-22. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2010-26-6/svit-2010-26-6-72- batanov.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62826
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції (1)-158-160.pdf414.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.