Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62827
Title: Конституційно-правове забезпечення прав людини в Україні в умовах євроінтеграції
Other Titles: Constitutional and legal provision of human rights in Ukraine in the context of European integration
Authors: Ходаківська, К.А.
Череватюк, В.Б.
Khodakivska, K.A.
Cherevatyuk, V.B.
Keywords: євроінтеграція
права людини
європейські стандарти
реформування
eurointegration
human rights
european standards
reforming
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ходаківська К.А., Череватюк В.Б. Конституційно-правове забезпечення прав людини в Україні в умовах євроінтеграції // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 155-157
Abstract: Євроінтеграція України – це процес, у якому Україна наближається до ЄС у політичній, економічній та соціальній сферах. Це передбачає впровадження в Україні європейських стандартів, зокрема у галузі прав людини. ЄС впливає на реалізацію прав людини в Україні за допомогою Угоди про асоціацію.
Ukraine's European integration is a process in which Ukraine is moving closer to the EU in the political, economic and social spheres. It involves implementation of European standards in Ukraine, in particular in the field of human rights human rights. The EU influences the implementation of human rights in Ukraine through The Association Agreement.
Description: 1. Конончук І.М. Конституційно-правове регулювання інституту конституційної скарги в Україні. Історико-правовий часопис. 2022. № 2(19). С. 12-17. DOI: https://doi.org/10.32782/24094544/2022‐2/2 (дата звернення: 16.01.2024). 2. Макеєва О.М. Права людини в системі базових європейських цінностей. Юридичний вісник. 2022. Т. 2, № 63. С. 48–55. DOI: https://doi.org/10.18372/2307‐9061.63.16709 (дата звернення: 16.01.2024). 3. Череватюк В.Б. Верховенство права як метод захисту прав людини. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2023. № 2(67). С. 79-86. DOI: 10.18372/2307-9061.67.17846 (дата звернення:19.01.2024). 4. Сопільник Р. Тенденції розвитку цивільно-правової політики України в умовах євроінтеграції: порівняльно-правовий аспект. Академічні візії. 2021. № 1. С. 23-30. URL: https://www.academy‐vision.org/index.php/av/article/view/4 (дата звернення: 16.01.2024). 5. Правова свідомість і правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: колективна монографія / за заг. ред. О.М. Макеєвої. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. 172 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62827
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції (1)-155-157.pdf414.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.