Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62829
Title: Проблематика оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання математичних дисциплін
Other Titles: Problems of evaluating educational achievements of students of higher education during distance learning of mathematical disciplines
Authors: Репета, Леся Анатоліївна
Кудзіновська, Інна Павлівна
Репета, Віктор Кузьмич
Repeta, Lesia
Kudzinovska, Inna
Repeta, Viktor
Keywords: дистанційна освіта
тестування
оцінювання навчальних досягнень
distance education
testing
evaluation of educational achievements
Issue Date: 9-Aug-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Репета Л.А., Кудзіновська І.П., Репета В.К. Проблематика оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання математичних дисциплін // Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти.- К: НАУ, 2023 - №3 - С.333–342.
Abstract: У статті розглядаються проблеми, пов’язані з оцінюванням навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, організації способів контролю і тестування в режимі дистанційного навчання.
The article examines problems related to the assessment of educational achievements of higher education applicants, the organization of methods of control and testing in distance education mode.
Description: 1. Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 15.05.2023). 2. Положення про електронні освітні ресурси: Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13 (дата звернення: 15.05.2023). 3. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 15.05.2023). 4. Смирнова-Трибульска Є.М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE : навч.-метод. посіб. Херсон : Видавництво Айлант, 2007. 465 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62829
ISSN: 2786-5495 online
DOI: 10.18372/2786-5495.1.17796
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ReKuRe_DE_3(2023)_333-342.pdfРепета Л.А., Кудзіновська І.П., Репета В.К._№3_2023_333-342380.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.