Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62837
Title: Оцінювання знань студентів з математичних дисциплін у контексті академічної доброчесності
Authors: Кудзіновська, Інна Павлівна
Трофименко, Вікторія Ігорівна
Олійник, Олег Петрович
Keywords: оцінювання знань
математичні дисципліни
академічна доброчесність
ChatGPT
Issue Date: 30-Jan-2024
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Citation: Кудзіновська І. П., Трофименко В. І., Олійник О. П. Оцінювання знань студентів з математичних дисциплін у контексті академічної доброчесності. Наука, освіта, технології та суспільство в XXI столітті: наукові ідеї та механізми реалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 січня 2024 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2024. Ч. 1. С. 34-36.
Series/Report no.: наукові ідеї та механізми реалізації у 2 ч.;Ч. 1
Abstract: Черговим викликом, що постав перед викладачами у площині об’єктивного оцінювання знань студентів, стала поява у вільному доступі мережі Інтернет інтелектуального асистента ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), який використовує нейронні мережі та машинне навчання для створення відповідей на запитання та стрімко набирає популярності. Основною проблемою студентів з низьким рівнем знань з математичних дисциплін є те, що вони не здатні критично проаналізувати згенероване чат-ботом розв’язання і виявити його помилки. Вирішення проблеми об’єктивного оцінювання знань студентів у контексті запобігання використанню студентами штучного інтелекту під час контрольних заходів автори вважають необхідність розробки нетипових завдань для усіх видів контролю знань, впровадження елементів STEM-освіти, які вимагають від студентів креативного підходу до виконання завдань, та підвищують мотивацію студентів до вивчення математичних дисциплін.
Description: 1. Inna Kudzinovska, Viktoriya Trofymenko Evaluation of students’ mathematics academic achievements in the conditions of disnance learning during the war: problems and recommendations. European Humanities Studies: State and Society. 2022. Issue 4. P. 125-139. DOI: https://doi.org/10.38014/ehs-ss.2022.4.09. 2. Всеукраїнське дослідження використання ШІ у шкільній освіті. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2023/12/20/Vseukranske.doslidzhennya.vykorystannya.20.12.2023.pdf. 3. Лукашова Т., Друшляк М. Штучний інтелект як засіб розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики. Фізико-математична освіта. 2023. Том 38. № 5. С. 18-25. DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-5-003. 4. Кудзіновська І. П, Трофименко В. І., Олійник О.П. Використання елементів STEM-освіти у викладанні теорії ймовірностей та математичної статистики майбутнім фахівцям з транспортних технологій та логістики. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. Серія: Педагогічні науки. Вип. 211. С. 302-307. DOI: 10.36550/2415-7988-2023-1-211-302-307.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62837
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кудзіновська_тези_30.01.2024.pdfНОТС_Полтава_30.01.2024_34-36184.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.