Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62848
Title: Теорія електромагнітного поля. Лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 171 «Електроніка»
Authors: Габрусенко, Євген Ігорович
Іванов, Володимир Олександрович
Пітерцев, Олександр Андрійович
Навроцький, Денис Олександрович
Keywords: теорія електромагнітного поля
лабораторний практикум
випромінювання електромагнітних хвиль
електродинаміка
дифракції радіохвиль
інтерференція радіохвиль
розсіювання потужності радіохвиль
діполь Герца
зона Френеля
вторинне випромінювання
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Теорія електромагнітного поля. Лабораторний практикум / уклад. Є. І. Габрусенко, В. О. Іванов, О. А. Пітерцев, Д. О. Навроцький. – К.: НАУ, 2024. – 48 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Теорія електромагнітного поля» висвіт- лює цілісне коло питань стосовно випромінювання електромагніт- них хвиль, їх поширення в просторі, а також сучасних методик прогнозування поширення радіохвиль у реальних умовах. Метою виконання лабораторних робіт є закріплення теоретич- ного курсу шляхом практичного дослідження таких електродина- мічних явищ: – дифракції радіохвиль на перешкодах із геометричними розмірами, що перевищують довжину хвилі; – інтерференція радіохвиль при різних параметрах підлеглого ґрунту; – розсіювання потужності радіохвилі на різноманітних рослинах та метеоутвореннях. Опис кожної роботи супроводжується короткими теоретичними відомостями, які слід вивчити до виконання роботи. Перед виконанням роботи необхідно підготувати проєкт звіту згідно з вказівками. Роботи виконуються згідно з послідовностю, що міс- титься в опису. Під час виконання необхідно дотримуватись правил безпеки в лабораторії, а також додаткових вказівок викладача. Після отримання експериментальних даних слід виконати необхідні розрахунки та оформити звіт. Для підготовки до захисту робіт доцільно опрацювати запитання для самоперевірки, конспект лекцій та вказані викладачем джерела. Всі лабораторні роботи, як і розділи дисципліни, мають взаємозв’язок та внутрішню єдність. Отримані теоретичні відомості та практичні навички дозволять вирішувати інженерні задачі з проєктування зон досяжності систем зв’язку і передачі даних, аналізу параметрів електромагнітної обстановки та вирішення задач забезпечення якості сумісного функціонування різноманітних електронних систем у майбутній професійний діяльності.
Description: Містить методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт із дисципліни «Теорія електромагнітного поля», наведено короткі теоретичні відомості та вимоги до змісту, порядку виконання і оформлення результатів. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 171 «Електроніка», що навчаються за освітніми програмами «Електронні системи» та «Електронні технології інтернету речей».
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62848
Appears in Collections:Методичні рекомендації кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теорія_Ел-Маг-поля_Практикум.pdfЛабораторний практикум1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.