Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62870
Title: Розрахунок напружено-деформованого стану елементів конструкцій в літакобудуванні
Authors: Ластівка, Іван Олексійович
Богатирчук, Анатолій Степанович
Кудзіновська, Інна Павлівна
Keywords: композитні оболонки
метод скінченних елементів
напружено-деформований стан
математичне моделювання
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ластівка І.О., Богатирчук А.С., Кудзіновська І.П. Розрахунок напружено-деформованого стану елементів конструкцій в літакобудуванні // Матеріали ХVІ Міжнар. наук.-техн. конф. «АВІА-2023», 18–20 квітня м. Київ. К.: НАУ, 2023. Т.1 С.1.46–1.48.
Abstract: Проведено математичне моделювання та розроблено алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану композитних анізотропних оболонок, що знаходяться під дією деякої внутрішньої сили. Отримано числові результати для деяких типорозмірів оболонок на основі розробленої програми на алгоритмічній мові С++ із використанням методу скінченних елементів.
Description: 1. Методи розрахунку оболонок. В 5 т. Т. 1. Теорія тонких оболонок, послаблених отворами / О.М. Гузь, І.С. Чернишенко, В.М. Чехов та ін. К. : Наук. думка, 1980. 636 с. 2. O. Zenkevich, K. Morgan Finite elements and approximation. New York: «John Wiley & Sons», 1983. 328 p. 3. Глинський Я.М. C++ і C++ Builder / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – Львів: Деол, 2003. 192 с. 4. Ластівка І.О. Розрахунок концентрації напружень у циліндричних композитних оболонках з отворами / І.О. Ластівка, А.С. Богатирчук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020 р. №10 (90). С. 38–41. 5. Ластівка І.О. До розрахунку напружено-деформованого стану композитних оболонок з отворами // І.О. Ластівка, А.С. Богатирчук, І.П. Кудзіновська // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019 р. №9 (71). С. 46–50.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62870
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9386-77007426395-1-PB_Ластівка, Богатирчук, Кудзіновська.pdfТези824.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.