Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62913
Title: Дослідження чутливості математичних методів реалізації порівняльного підходу в оцінці нерухомості щодо формалізації вихідних даних
Authors: Ляшенко, Яна Григорівна
Бондаренко, Людмила Петрівна
Keywords: математичні методи
ціноутворюючий фактор
формалізації вихідних даних
числові експерименти
Issue Date: 2023
Publisher: Національний транспортний університет
Citation: Бондаренко Л.П., Ляшенко Я.Г. Дослідження чутливості математичних методів реалізації порівняльного підходу в оцінці нерухомості щодо формалізації вихідних даних. - Програма і запрошення 79-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. 17-19 травня 2023 – К.: НТУ, 2023, Вип. 79 – 104 с.
Abstract: На сьогоднішній день методи математичного моделювання – є один із найбільш ефективних інструментаріїв у дослідженні різних складних явищ та процесів. Не є виключенням і оцінка майна та нерухомості, як прикладна частина сучасного економічного аналізу, основне завдання якої полягає у встановленні найбільш можливої ціни продажу або покупки активу на основі аналізу динаміки сил попиту та пропозиції на цей актив на відповідному сегменті відкритого активного ринку. Однієї із основних передумов застосування математичних підходів в оцінці нерухомості є формалізація вихідної інформації, що не піддається кількісному виміру, тобто її оцифрування.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62913
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Бондаренко, Ляшенко 2023.pdfтези Бондаренко, Ляшенко 2023105.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.