Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКудзіновська, Інна Павлівна-
dc.contributor.authorЛастівка, Іван Олексійович-
dc.contributor.authorБогатирчук, Анатолій Степанович-
dc.contributor.authorKudzinovska, Inna Pavlivna-
dc.contributor.authorLastivka, Ivan Oleksiyovych-
dc.contributor.authorBogatyrchuk, Anatoly Stepanovych-
dc.date.accessioned2024-04-08T07:21:51Z-
dc.date.available2024-04-08T07:21:51Z-
dc.date.issued2023-04-21-
dc.identifier.citationКудзіновська І., Ластівка І., Богатирчук А. Використання елементів STEM-технологій у викладанні математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі // І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», 21 квітня 2023 року, м. Кропивницький: ДонДУВС, 2023. С. 167-169.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62933-
dc.description1. Засоби та обладнання STEM [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem/ 2. Бережна О.О. Що таке STEM-освіта та які переваги вона має? // STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти: матеріали всеукр. наук.-педагог. підвищ. кваліф., 18.10 – 26.11.2021 р. – Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2021. – С. 18-20. 3. Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові події: методичні рекомендації до самостійної роботи / І. О. Ластівка, І.П. Кудзіновська, В.В. Кравченко. – К.: НАУ, 2020. – 48 с. 4. Вища математика. Теорія ймовірностей. Випадкові величини: методичні рекомендації до самостійної роботи / І.О. Ластівка, І.П. Кудзіновська, В.В. Кравченко. – К.: НАУ, 2022. – 44 с.uk_UA
dc.description.abstractРозглянуто переваги та проблеми застосування моделей STEM-освіти для викладання математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузі. Запропоновано можливі шляхи подолання вказаних проблем на основі практичного досвіду викладачів кафедри вищої математики Національного авіаційного університету.uk_UA
dc.description.abstractThe advantages and problems of using STEM education models for teaching mathematical disciplines to future specialists in the aviation industry are considered. Possible ways to overcome these problems are proposed based on the practical experience of teachers of the Department of Higher Mathematics of the National Aviation University.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДонецький державний університет внутрішніх справuk_UA
dc.subjectSTEM-освітаuk_UA
dc.subjectматематичні дисципліниuk_UA
dc.subjectпрофесійна спрямованість завданьuk_UA
dc.subjectматематичні моделіuk_UA
dc.subjectSTEM educationuk_UA
dc.subjectmathematical disciplinesuk_UA
dc.subjectprofessional orientation of tasksuk_UA
dc.subjectmathematical modelsuk_UA
dc.titleВикористання елементів STEM-технологій у викладанні математичних дисциплін майбутнім фахівцям авіаційної галузіuk_UA
dc.title.alternativeUsing elements of STEM technologies in teaching mathematical disciplines to future specialists in the aviation industryuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Тези наукових конференцій кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кудзіновська_тези.pdfТези173.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.